Κατερίνα Κουτήφαρη
ΕΤΑΙΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
Δικηγόρος Αθηνών από το 1992
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

H Kατερίνα Κουτήφαρη είναι Εταίρος στην  KLC Law Firm και  δικηγόρος Αθηνών από το 1992.  Έχει χειρισθεί αντιδικίες μεγάλου οικονομικού αντικειμένου για λογαριασμό πολυεθνικών και εγχώριων επιχειρήσεων και ιδιωτών και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση σε υποθέσεις αστικών και εμπορικών διαφορών και υποθέσεις πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Η εκτεταμένη εμπειρία της καλύπτει  θέματα Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, Αντιδικίες,  Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Μισθώσεις, Κτηματολόγιο και ιατρικό σφάλμα.

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Université Paris XI – Faculté de Droit Jean Monnet (Γαλλία): Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (DEA)
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πτυχίο Νομικής Σχολής

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σχετική εμπειρία:

 • Υπεύθυνη έργου – νομικός σύμβουλος κορυφαίας πολυεθνικής εταιρείας στον χώρο του καφέ και των σνακς για θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (σήματα, αθέμιτο ανταγωνισμό) (νομικές συμβουλές, αντιδικίες /2012 – έως σήμερα)
 • Υπεύθυνη έργου- νομικός σύμβουλος πολύ γνωστού Ελληνικού εκδοτικού οίκου σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών μισθώσεων (νομικές συμβουλές, αντιδικίες /2012 –έως σήμερα)
 • Εκπροσώπηση πολύ γνωστής Ελληνικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας σε αντιδικία με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης (2016)
 • Εκπροσώπηση πολύ γνωστού Ελληνικού τηλεοπτικού καναλιού σε αντιδικίες σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας (2014 έως σήμερα)
 • Υπεύθυνη έργου- νομικός σύμβουλος γνωστής φαρμακευτικής εταιρείας σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (σήματα-ευρεσιτεχνίες, 2011 έως σήμερα)
 • Υπεύθυνη έργου- εκπροσώπηση κληρονόμου γνωστού Έλληνα συγγραφέα σε αντιδικία με γνωστό εκδοτικό οίκο σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Υπεύθυνη έργου- νομικός σύμβουλος πολύ γνωστής Ελληνικής εταιρείας αθλητικών ειδών, μέλους κορυφαίου πολυεθνικού ομίλου, σε υποθέσεις επαγγελματικής μίσθωσης (νομικές συμβουλές, αντιδικίες/ 2011—έως σήμερα)
 • Υπεύθυνη έργου- νομικός σύμβουλος πολύ γνωστού Ελληνικού ομίλου εταιρειών στον χώρο της εστίασης και των σνακς σε υποθέσεις επαγγελματικής μίσθωσης (παροχή νομικών συμβουλών, αντιδικίες /2006-2015)
 • Υπεύθυνη έργου- εκπροσώπηση του πολύ γνωστού Ελληνικού ομίλου εταιρειών στον χώρο της εστίασης και των σνακς σε σειρά αντιδικιών με εμπορικούς συνεργάτες (2009-2013)
 • Εκπροσώπηση πολύ γνωστής Ελληνική εταιρείας στον χώρο της μεταλλουργίας σε διαιτησία και εν συνεχεία σε αντιδικία ενώπιον του
  Κτηματολογικού Δικαστή αναφορικά με την διεκδίκηση μεγάλης έκτασης από το Ελληνικό Δημόσιο (2009 έως σήμερα)
 • Συντονίστρια έργου – εκπροσώπηση κορυφαίου πολυεθνικού ομίλου αθλητικών ειδών σε δικαστική αντιδικία με τον κύριο δικαιοδόχο του ομίλου στην Ελλάδα (2011 έως σήμερα)
 • Συντονίστρια Έργου – εκπροσώπηση πολύ γνωστού Ελληνικού ομίλου εταιρειών στον χώρο των γλυκών και αλμυρών σνακς σε διοικητικές και αστικές διαφορές αναφορικά με σήματα και θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού (2014 έως σήμερα)
 • Εκπροσώπηση γνωστής Ελληνικής εταιρείας παρασκευής και εμπορίας χρωμάτων σε αντιδικία από σύμβαση αποκλειστικής διανομής μεγάλου οικονομικού αντικειμένου (2010 έως σήμερα)
 • Υπεύθυνη έργου- νομικός σύμβουλος εταιρείας παροχής υπηρεσιών τουρισμού σε θέματα εμπορικού δικαίου και αθέμιτου ανταγωνισμού (νομικές συμβουλές, αντιδικίες/2013 έως σήμερα)
 • Εκπροσώπηση πολύ γνωστής Ελληνικής εταιρείας στον χώρο της τσιμεντοβιομηχανίας και των αγοραστών αυτής σε σειρά αντιδικιών με το Ελληνικό Δημόσιο αστικής φύσεως (2004-2014)