4 10

Δίκτυα Διανομής

ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.

Συμβουλεύουμε μεγάλους προμηθευτές/ οίκους του εξωτερικού  αλλά και διανομείς  στους τομείς των τροφίμων, των αθλητικών ειδών, ειδών ένδυσης, εκδόσεων και ελαφριάς βιομηχανίας . 

EXPERIENCE
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Παρέχουμε νομική βοήθεια σχετικά με:

  • σύνταξη συμβάσεων διανομής
  • νομική βοήθεια για οργάνωση logistics
  • franchising
  • e-commerce
  • θέματα ανταγωνισμού
  • προστασία σημάτων και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
  • ευθύνη παραγωγού και θέματα ασφάλειας προϊόντων τα οποία αφορούν παραγωγούς και διανομείς
  • αντιδικίες σχετικές με δίκτυα διανομής
  • φορολογικά θέματα
  • outsourcing