3 15

Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΟΣΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.

Παρέχουμε εξειδικευμένες, διαφοροποιημένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατά τη διαπραγμάτευση, σύνταξη, νομική αξιολόγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής κάθε είδους εμπορικών συμβάσεων. Παρέχουμε νομική υποστήριξη σε μεγάλο αριθμό πελατών, συμπεριλαμβανομένων πολλών εκ των επιφανέστερων ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του εξωτερικού, αναφορικά με συμβάσεις συνεργασίας, σχεδιασμό δικτύων εμπορίας και διανομής, συμβάσεις παροχής τεχνογνωσίας και κάθε είδους εμπορικές συμβάσεις. 

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Υπηρεσίες σημαντικής προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας μέσω της εποικοδομητικής νομικής υποστήριξης σε σύνθετες συναλλαγές χάρη στην άριστη εκπαίδευση και τον επιχειρηματικό προσανατολισμό των συνεργατών μας, αλλά και μέσω της παροχής υπηρεσίας "μίας στάσης", με εξεύρεση νομικών λύσεων σε ζητήματα κάθε τομέα δικαίου που ανακύπτουν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση και των πλέον σύνθετων εμπορικών συμβάσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με τη συνδρομή ενός ανεπτυγμένου και αποτελεσματικού διεθνούς δικτύου συνεργατών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαίο ευρωπαϊκό όμιλο εταιρειών αθλητικών ειδών σε σύνθετες διαπραγματεύσεις ως προς το δίκτυο διανομής του στην Ελλάδα
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε θυγατρική εταιρεία μεγάλου ομίλου εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων αναφορικά με τη σύνταξη και διαπραγμάτευση συμβάσεων έργου, λειτουργίας και συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς και διάφορων μορφών επιχειρηματικής συνεργασίας για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαία εταιρεία χαλυβουργίας σε σύνθετη εμπορική συναλλαγή με πολυεθνικό όμιλο αναφορικά με την επεξεργασία και εκμετάλλευση βιομηχανικών αερίων
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαίο όμιλο εταιρειών εστίασης κατά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία δικτύου δικαιόχρησης (franchise)
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαίο ευρωπαϊκό όμιλο ειδών διακόσμησης σε σύνθετες διαπραγματεύσεις με διανομείς στην Ελλάδα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συμβάσεων αναγνώρισης και ρύθμισης χρεών και αναδιάρθρωσης του δικτύου εμπορικής διανομής του
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε εταιρεία διεθνούς ενεργειακού ομίλου πετρελαιοειδών αναφορικά με θέματα ισχύοντος δικαίου και τη διαμόρφωση σύμβασης πώλησης που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την παρακράτηση κυριότητας και συμψηφισμού απαιτήσεων από την πώληση αργού πετρελαίου έναντι απαιτήσεων από την πώληση διυλισμένου πετρελαίου
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε μεγάλο πολυεθνικό όμιλο κατασκευής μηχανών/εξοπλισμού παραγωγής ελαιόλαδου για θέματα συμβάσεων πώλησης εξοπλισμού σε ελαιοπαραγωγούς
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε ομάδα δικαιοπαρόχων (franchisor) κατά τη διαπραγμάτευση συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) στο πλαίσιο αντιδικίας με δικαιοδόχο (master franchisee) θυγατρική κορυφαίου πολυεθνικού ομίλου εταιρειών ταχείας εστίασης (fast food)
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε μεγάλη ελληνική εταιρείας διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων αναφορικά με τον σχεδιασμό συμβάσεων
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις για την κατάρτιση συμβάσεων αδειών χρήσης, προμήθειας και λοιπών υπηρεσιών
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου διανομέων/εμπορικών αντιπροσώπων/ δικαιοδόχων από διάφορους κλάδους για τη δικαστική και εξωδικαστική διεκδίκηση “αποζημίωσης πελατείας” λόγω πρόωρης λύσης συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας