Η KLC εκπροσώπησε επιτυχώς πελάτη της πολυεθνικό φαρμακευτικό όμιλο σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

Η KLC εκπροσώπησε επιτυχώς πελάτη της πολυεθνικό φαρμακευτικό όμιλο σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του με αίτημα την διακοπή κυκλοφορίας προιόντος λόγω ύπαρξης αντίστοιχου διπλώματος ευρεσιτεχνίας το οποίο προσέβαλε. Το Δικαστήριο αναγνώρισε πως παρά την ύπαρξη του Διπλώματος, ήταν πιθανή η ακυρότητά...
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ