Ο νέος νόµος για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων

Ένας νέος νόμος που θα συμβάλει στην προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων ψηφίστηκε στις 17 Απριλίου. Ο νέος νόμος βασίζεται σε δύο πυλώνες: Πρώτον, παρέχοντας οφέλη και κίνητρα για την προσέλκυση επενδυτών και, δεύτερον, δημιουργώντας μια ασφαλή, διαφανή και γρήγορη διαδικασία για τους επενδυτές. Ο Συνεργάτης...
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ