Ο Β. Σ. Καραγιάννης, ΔΝ, Εταίρος της KLC συμμετείχε στον Συλλογικό Τόμο “Το Σύστημα Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωση”.

Ο Β. Σ. Καραγιάννης, ΔΝ, Εταίρος της KLC συμμετείχε στον Συλλογικό Τόμο «Το Σύστημα Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωση, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020 με το κεφάλαιο σχετικά με το σύστημα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Το Συλλογικό Έργο «Το Σύστημα Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αποτελεί ένα...
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ