Γιάννης Φαρχούντ
Δ.Ν. | ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ
Δικηγόρος Αθηνών από το 2012
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

O Γιάννης Φαρχούντ είναι συνεργάτης στην Δικηγορική Εταιρεία KLC. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο Αστικό Δίκαιο με σειρά δημοσιευμένων μονογραφιών και νομικής αρθρογραφίας. Ασκεί ενεργό δικηγορία με εμπειρία άνω των 8 ετών στον τομέα της επίλυσης διαφορών, συμβάσεων, πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαίου ακινήτων. Τομείς εξειδίκευσης: Δικαστική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών, Αστικό Δίκαιο

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Διδάκτωρ (Dr. Jur.) του Αστικού Δικαίου – Πανεπιστήμιο Humboldt-Universität zu Berlin (Γερμανία)
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LL.M.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αστικό Δίκαιο (Ελλάδα)
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LL.M.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Ελλάδα)
Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ελλάδα)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

GEWINNHERAUSGABE IM PERSÖNLICHKEITSRECHT: PERSÖNLICHKEITSSCHUTZ IM SPANNUNGSVERHÄLTNIS ZWISCHEN GESCHRIEBENEM UND UNGESCHRIEBENEM RECHT, BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG, 2020.
Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΑΡ. ΧΙΩΤΕΛΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2016.
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2016.
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΩΣ «ΤΡΙΤΟΙ» ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΦΑΔ 2020, ΣΕΛ. 451-475.
Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΘΙΜΟΥ, ΕΦΑΔ 2016, ΣΕΛ. 112-133.
ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΩΣ ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΡΙΣΗΣ, ΕΦΑΔ 2015, ΣΕΛ. 407-425.