Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας

ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

10
ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το όνομα της KLC έχει συνδεθεί με πολλές σημαντικές επιχειρηματικές συναλλαγές και αντιδικίες εντός και εκτός Ελλάδας τα τελευταία χρόνια.

Η πελατειακή μας βάση απαρτίζεται από διεθνείς οργανισμούς, πολυεθνικούς ομίλους, ελληνικές εταιρείες, το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και σημαίνοντα φυσικά πρόσωπα. Οι πελάτες μας δραστηριοποιούνται σε όλους τους ζωτικούς τομείς της οικονομίας όπως την αγορά ακινήτων, την ενέργεια, τη βαριά βιομηχανία, τη φαρμακευτική βιομηχανία, τα καταναλωτικά αγαθά, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κ.λπ.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΕΙΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ