9 15

Διανοητική Ιδιοκτησία

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Προβαίνουμε σε καταχωρήσεις εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών, βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων χρησιμότητας σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, σε διαπραγμάτευση και σύνταξη συμβάσεων και αδειών με αντικείμενο κάθε φύσης δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (συμβάσεις μεταβίβασης, παραχώρησης άδειας χρήσης, εκμετάλλευσης κ.λπ.), καθώς και σε χειρισμό αντιδικιών σχετικών με προσβολές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Eνεργούμε για λογαριασμό εκδοτικών οίκων, δισκογραφικών εταιρειών, τηλεοπτικών σταθμών, συγγραφέων, σεναριογράφων και λοιπών δημιουργών.

ΕΙΔΙΚΑ

στον χώρο του φαρμάκου, εκπροσωπούμε μεγάλες ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες και ξένες πολυεθνικές σε αντιδικίες επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και παρέχουμε συμβουλές αναφορικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας για φαρμακευτικά προϊόντα.

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
IP

IP

 • Αποκλειστικός νομικός σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» ως προς τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαίο εκδοτικό οίκο της χώρας (διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων με συγγραφείς και εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού, σχέσεις με οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης κ.λπ.) καθώς και δικαστική εκπροσώπηση αυτού
 • Εκπροσώπηση ορισμένων από τους σημαντικότερους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς σε αντιδικίες σχετικές με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε τηλεοπτικές εκπομπές
  Δικαστική εκπροσώπηση γνωστών συγγραφέων, σεναριογράφων, συνθετών και λοιπών δημιουργών
 • Εκπροσώπηση μεγάλης ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας σε αντιδικία για την ακύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας κορυφαίου πολυεθνικού ομίλου φαρμακευτικών εταιρειών
 • Εκπροσώπηση μεγάλης ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας σε αντιδικία για την ακύρωση Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας Φαρμάκου (SPC) κορυφαίου πολυεθνικού ομίλου φαρμακευτικών εταιρειών
 • Εκπροσώπηση μεγάλου πολυεθνικού ομίλου φαρμακευτικών εταιρειών σε αντιδικία για προσβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας με ελβετική πολυεθνική εταιρεία
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας σε αντιδικία με οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης για την καταβολή εύλογης αποζημίωσης από την εμπορία κινητών τηλεφώνων
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαία πολυεθνική εταιρεία τροφίμων και ροφημάτων αναφορικά με ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Εκπροσώπηση μεγάλης εταιρείας εστίασης σε αντιδικίες σχετικά με σήματα
 • Εκπροσώπηση θυγατρικής μεγάλου ομίλου εστίασης σε αντιδικία για την επωνυμία γνωστού και ιστορικού καφέ-εστιατορίου της Αθήνας