5 15

Επίλυση Διαφορών | Αντιδικίες

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Η ΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ.

Οι υπηρεσίες μας στον τομέα της επίλυσης διαφορών περιλαμβάνουν τόσο την παροχή σε προδικαστικό στάδιο συμβουλευτικών υπηρεσιών, υποστήριξης και εκτίμησης κινδύνων όσο και τη συμβιβαστική-εξώδικη επίλυση διαφορών αλλά και την εκπροσώπηση εταιρικών πελατών και ιδιωτών ενώπιον διαιτητικών και τακτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Έχοντας αποκτήσει πολύ σημαντική εμπειρία σε εμπορικές και αστικές αντιδικίες ενώπιον των ημεδαπών δικαστηρίων, τα τελευταία χρόνια χειριστήκαμε με επιτυχία υψηλού προφίλ διεθνείς διαιτησίες, με τόπο διεξαγωγής εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και μεγάλες και σύνθετες διεθνείς αντιδικίες με τη διεξαγωγή ένδικων διαδικασιών ενώπιον των δικαστηρίων πολλών κρατών και/ή ζητήματα απτόμενα του δικαίου πολλών κρατών.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ

έχει διατελέσει μέλος διαιτητικών δικαστηρίων σε αρκετές υποθέσεις διεθνούς και εσωτερικής διαιτησίας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΕΓΧΩΡΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

 • Εκπροσώπηση εταιρειών μεγάλου αλλοδαπού πολυεθνικού ομίλου σε διαδοχικές πολυμερείς διαιτησίες ενώπιον του International Chamber of Commerce (ICC) στην Αθήνα με αντικείμενο σειρά διαφορών από αμυντικές συμβάσεις και από τη μεταβίβαση κορυφαίας ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ελλάδα
 • Εκπροσώπηση θυγατρικής κορυφαίας ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας με έδρα στο Μπαχρέιν σε διαιτησία ενώπιον του ICC στο Λονδίνο με αντικείμενο διαφορά από συμβάσεις μετόχων και πώλησης μετοχών σχετικών με κοινοπρακτική επιχείρηση παραγωγής τσιμέντου δραστηριοποιούμενη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
 • Εκπροσώπηση θυγατρικής κορυφαίας ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας με έδρα στο Μπαχρέιν σε διαιτησία ενώπιον του ICC στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με αντικείμενο διαφορά από σύμβαση μετόχων και το καταστατικό κοινοπρακτικής κατασκευαστικής εταιρείας δραστηριοποιούμενης στο Μπαχρέιν
 • Εκπροσώπηση κοινοπραξίας ελληνικών και αλλοδαπών κατασκευαστικών εταιρειών σε διαιτησία ενώπιον του ICC στην Αθήνα με αντικείμενο διαφορά από την καταγγελία συμβάσεων αμυντικών προμηθειών
 • Εκπροσώπηση κοινοπραξίας ελληνικών και αλλοδαπών κατασκευαστικών εταιρειών σε διαιτησία ενώπιον του ICC στη Χάγη με αντικείμενο διαφορά από την καταγγελία συμβάσεων αμυντικών προμηθειών
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας σε διαιτησία ενώπιον του ICC στο Παρίσι με αντικείμενο διαφορά από κατασκευαστικό έργο στη Ρουμανία
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας σε διαιτησία ενώπιον του ICC στη Σόφια με αντικείμενο διαφορά από δημόσιο κατασκευαστικό έργο στη Βουλγαρία
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας σε διαιτησία ενώπιον του ICC στο Βουκουρέστι με αντικείμενο διαφορά από δημόσιο έργο στη Ρουμανία
 • Εκπροσώπηση ελληνικής εταιρείας κατασκευής και εμπορίας λευκών ειδών σε διαιτησία ενώπιον του ICC στην Αθήνα με αντικείμενο διαφορά από σύμβαση επένδυσης επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital)
 • Ο καθηγητής Αριστείδης Π. Χιωτέλλης υπήρξε διαιτητής σε διαιτησία ενώπιον του ICC στην Αθήνα με αντικείμενο διαφορά από σύμβαση πώλησης μετοχών σχετική με συγκρότημα ξενοδοχείου/καζίνο στην Ελλάδα
 • Ο καθηγητής Αριστείδης Π. Χιωτέλλης υπήρξε διαιτητής σε διαιτησία ενώπιον του ICC στην Αθήνα με αντικείμενο διαφορά από σύμβαση μετόχων αναφορικά με έργο κατασκευής εργοστασίου πλαστικών δοχείων στην Ελλάδα

ΕΓΧΩΡΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

 • Εκπροσώπηση κορυφαίας εταιρείας χαλυβουργίας σε διαιτησία και εν συνεχεία σε αντιδικία ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή αναφορικά με τη διεκδίκηση μεγάλης έκτασης από το Ελληνικό Δημόσιο
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας ναυπηγικής εταιρείας σε διαιτησία με αντικείμενο διαφορά από κατασκευαστικό έργο στη χερσαία ζώνη του ναυπηγείου
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας ναυπηγικής εταιρείας σε διαιτησία και σε παράλληλη διαδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων με αντικείμενο διαφορά από την εκτέλεση σύμβασης αμυντικών προμηθειών
 • Εκπροσώπηση μεγάλης εταιρείας αεροπορικού catering κι εκμετάλλευσης χώρων εστίασης σε διαιτησία κι εν συνεχεία ενώπιον του Εφετείου και του Αρείου Πάγου σε σειρά διαιτησιών με αντικείμενο διαφορές από ζημίες που προκλήθηκαν από τη μετεγκατάσταση των γραφείων της
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας κατασκευαστικής εταιρείας σε διαιτησία με αντικείμενο διαφορά από έργο ανακαίνισης ξενοδοχειακού συγκροτήματος.
 • Ο καθηγητής Αριστείδης Π. Χιωτέλλης υπήρξε διαιτητής σε σειρά εγχωρίων διαιτησιών με αντικείμενο διαφορές από συμβάσεις μεταξύ κορυφαίας αεροπορικής εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ

 • Εκπροσώπηση κορυφαίας ναυπηγικής εταιρείας σε σειρά διαφορών από συμβάσεις κατασκευής και προμήθειας τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού
 • Εκπροσώπηση θυγατρικής κορυφαίου αλλοδαπού ομίλου αθλητικών ειδών σε διαφορά από την καταγγελία σύμβασης κύριας δικαιόχρησης με τον κύριο δικαιοδόχο λιανικής στην Ελλάδα
 • Εκπροσώπηση αλλοδαπού κράτους σε διαφορά με αντικείμενο την αναγκαστική εκτέλεση εναντίον περιουσιακών στοιχείων του ιδίου καθώς και δημόσιων επιχειρήσεων αυτού εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Εκπροσώπηση Ιορδανού επιχειρηματία σε διαφορά με αντικείμενο την εκτέλεση στην Ελλάδα αποφάσεων βρετανικών δικαστηρίων κατά διεθνούς ομίλου κατασκευαστικών εταιρειών με έδρα την Ελλάδα
 • Εκπροσώπηση εταιρείας-επενδυτικού οχήματος ελεγχόμενης από αλλοδαπές εταιρείες σε σειρά αγωγών αποζημίωσης αναφορικά με την ιδιωτικοποίηση κορυφαίας ναυπηγικής εταιρείας
 • Εκπροσώπηση οικογένειας Ελλήνων επιχειρηματιών σε κληρονομική διαφορά αναφορικά με περιουσιακά στοιχεία ευρισκόμενα σε διάφορα κράτη και χειρισμός νομικών ζητημάτων σύγκρουσης κανόνων δικαίου διαφόρων κρατών
 • Εκπροσώπηση ομίλου εταιρειών σε διαφορά από την πώληση μεγάλης επιχείρησης οπτικοακουστικών παραγωγών
 • Εκπροσώπηση ελληνικής εταιρείας διανομέα σε διαφορά από την καταγγελία σύμβασης διανομής με αλλοδαπή εταιρεία προμηθευτή
 • Εκπροσώπηση ελληνικής εταιρείας ειδικού σκοπού-κοινοπραξίας κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών σε διαφορά με αντικείμενο ασφαλιστική απαίτηση αποζημίωσης για επένδυση σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Ανατολική Ευρώπη
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας εταιρείας παραγωγής τσιμέντου ενώπιον πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων σε διαφορές με το Ελληνικό Δημόσιο αναφορικά με την ιδιωτικοποίησή της