Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Από την ίδρυση της KLC Law Firm, υιοθετήσαμε μία κοινωνικά υπεύθυνη στάση απέναντι στις ανάγκες και τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Αναπτύσσουμε δράσεις και επιχειρηματικές πρακτικές, που ως στόχο έχουν την υποστήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΕΙΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

Οι κυριότερες δραστηριότητές μας στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης επικεντρώνονται σε:

  • pro bono παροχή νομικών συμβουλών
  • χορηγία στην διεθνή ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» από το 2007
  • αλληλεγγύη σε παιδιά με ειδικές ανάγκες
  • συνεισφορά σε σχολεία για την βελτίωση της εκπαίδευσης
  • δωρεά Η/Υ σε εθελοντικούς οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
  • ανακύκλωση χαρτιού
  • οικονομική υποστήριξη κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων
  • χορηγία πολιτιστικών εκδηλώσεων

Εταιρική Διακυβέρνηση

Στην KLC είμαστε υπερήφανοι για το οργανωμένο σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που αποτυπώνεται στο Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας.

Με το σύστημα αυτό εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διοίκηση της εταιρείας, η θέσπιση κανόνων που ρυθμίζουν τις σχέσεις εταιρείας, εταίρων και εργαζομένων καθώς και η οργανωτική δομή της. Η λειτουργία της εταιρείας μας χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και συνέπεια προς τους κανόνες αυτούς.