3 10

Καταναλωτικά Αγαθά

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΕΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΛΥΣΗ.

Παρέχουμε υπηρεσίες σε μεγάλες εταιρείες του χώρου των καταναλωτικών αγαθών, σε όλους τους κλάδους του δικαίου και έχουμε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση και επίλυση σχετικών νομικών και εμπορικών ζητημάτων.  

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες τόσο σε εταιρείες που ήδη λειτουργούν στον χώρο, όσο και σε υπό σύσταση εταιρείες.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Η πρόσφατη εμπειρία μας περιλαμβάνει:

  • την σύσταση οποιασδήποτε νομικής μορφής εταιρείας
  • την κατοχύρωση και προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε οποιαδήποτε χώρα στο εξωτερικό (σε συνεργασία με τοπικούς δικηγόρους όπου χρειάζεται)
  • την εξαγορά, συγχώνευση εταιρειών και στρατηγικές συνεργασίας
    θέματα και νομοθεσία προστασίας καταναλωτή
  • τα συστήματα διανομής, την κατάρτιση και λειτουργία συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας και χρηματοδοτικών μισθώσεων
  • την κατάρτιση και λειτουργία συμβάσεων εμπορικών μισθώσεων
  • θέματα εργατικού δικαίου
  • φορολογικά θέματα σχετικά με την σύσταση και την λειτουργία των εταιρειών
  • επίλυση διαφορών σχετικά με όλα τα ανωτέρω