7 10

Βαριά Βιομηχανία

ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ AD HOC ΒΑΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΒΑΡΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

H βαριά βιομηχανία αποτελεί ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα, η οποία λόγω του μεγέθους των επιχειρήσεων και της ευρύτητας και πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών θεμάτων που σχετίζονται με αυτή, έχει ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις αναφορικά με την κάλυψη των νομικών θεμάτων που ανακύπτουν. Στον τομέα αυτό, έχουμε να επιδείξουμε μακρόχρονη παράδοση και εξαιρετικά σημαντική σχετική εμπειρία. 

Η λίστα των πελατών μας περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής και εμπορίας τσιμέντου, μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χαλυβουργίες, έναν από τους μεγαλύτερους μεταλλουργικούς ομίλους εταιρειών, μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως βιομηχανίες εξόρυξης, επεξεργασίας και εμπορίας ορυκτών, πετρελαϊκές βιομηχανίες, βιομηχανίες παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος, βιομηχανία συσκευασίας τροφίμων κ.ά.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΣΧΕΙ

Συμβουλές και υπηρεσίες που αφορούν σε οτιδήποτε σχετίζεται με τη λειτουργία μιας βαριάς βιομηχανίας. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Η εμπειρία μας περιλαμβάνει:

 • οτιδήποτε αφορά στην εξαγορά βιομηχανικών επιχειρήσεων (στις περισσότερες περιπτώσεις ομίλων) τόσο εντός Ελλάδος όσο και στο εξωτερικό (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική), οτιδήποτε αφορά στην ίδρυση, εγκατάσταση και επέκταση βιομηχανικής εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών αδειοδότησης και συμβάσεων κατασκευής)
 • κάθε είδους θέματα που αφορούν σε ζητήματα καθημερινής λειτουργίας μιας βιομηχανικής επιχείρησης, όπως ζητήματα και αντιδικίες αναφορικά με την εξόρυξη και προμήθεια πρώτων υλών, με την πώληση των τελικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά ή στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που άπτονται του δικαίου μεταφορών και δικαίου ανταγωνισμού)
 • κάθε είδους θέματα που αφορούν προμηθευτές μηχανολογικού εξοπλισμού και υπεργολάβους εν γένει
 • ζητήματα και αντιδικίες που απορρέουν από ζητήματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων συλλογικών αγωγών)
 • ζητήματα και αντιδικίες αναφορικά με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ανταγωνισμού (συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί απαγορευμένων συμπράξεων)
 • ζητήματα και αντιδικίες αναφορικά με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης εισαγωγής αλλά και εξόδου από το ΧΑΑ)
  κάθε είδους ζήτημα εργατικού δικαίου τόσο σε επίπεδο ατομικών συμβάσεων εργασίας όσο και αναφορικά με τις σχέσεις της διοίκησης με σωματεία εργαζομένων
 • κάθε είδους θέματα εταιρικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών γραμματέα διοικητικού συμβουλίου)
 • φορολογικά θέματα
 • κάθε είδους επιχειρηματικές συμφωνίες
 • την υπεράσπιση πελατών μας ενώπιον παντός είδους δικαστηρίου (ελληνικών και Ευρωπαϊκής Ένωσης) και διαιτητικών οργάνων