6 10

Τυχερά Παιχνίδια

ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έχουμε αποκτήσει ισχυρή και εξειδικευμένη εμπειρία, η οποία σε συνδυασμό με την συνεχή παρακολούθηση των νομοθετικών εξελίξεων σε εγχώριο και κοινοτικό επίπεδο, μας δίνει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιουδήποτε νομικού ζητήματος σχετίζεται με τα τυχερά παιχνίδια. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Η εμπειρία μας περιλαμβάνει:

  • Μελέτη ελληνικού και ευρωπαϊκού καθεστώτος τυχερών παιγνίων
  • Σύνταξη προτάσεων και γνωμοδοτικών σημειωμάτων σχετικά με την δυνατότητα ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιγνίων
  • Μελέτη των διαδοχικών προτάσεων νόμου σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς τυχερών παιγνίων καθώς και της σχετικής πρόβλεψης του Μνημονίου [ν. 3845/2010]
  • Διαβήματα στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταγγελίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τα παραπάνω
  • Γνωμοδότηση σχετικά και με το νομοθετικό και ρυθμιστικό καθεστώς που διέπει την λειτουργία του ΟΠΑΠ
  • Μελέτη του ρυθμιστικού και νομοθετικού καθεστώτος του μονοπωλίου διεξαγωγής τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα από τον ΟΠΑΠ
  • Μελέτη των εναλλακτικών δυνατοτήτων ελληνικής νομοθετικής ρύθμισης τυχερών παιγνίων που τυχόν δεν περιλαμβάνονται στο μονοπώλιο του ΟΠΑΠ
  • Σύνταξη και υποβολή γνωμοδοτικών σημειωμάτων σχετικά με τους δυνατούς τρόπους απελευθέρωσης της αγοράς τυχερών παιγνίων ενόψει ιδίως του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και νομολογίας
  • Παροχή νομικών υπηρεσιών στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης – ΟΠΑΠ (ΠΟΕΕΠΠΠ-ΟΠΑΠ) 
  • Εκπροσώπηση της ΕΕΕΠ σε διεθνή διαιτησία ενώπιον του LCIA αντικειμένου άνω του 1, 3 δις €