Αλέξανδρος Τσιρίγος
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
Δικηγόρος Αθηνών από το 2004
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

O Αλέξανδρος Τσιρίγος είναι Εταίρος στην KLC Law Firm. Ασκεί ενεργό δικηγορία με εμπειρία άνω των 12 ετών σε πάσης φύσεως επιχειρηματικές συναλλαγές και στον τομέα επίλυσης διαφορών, με έμφαση σε εξαγορές και συγχωνεύσεις σε ποικίλους τομείς της οικονομίας και σε σημαντικές υποθέσεις διεθνούς εμπορικής διαιτησίας.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ALBA Graduate Business School (Ελλάδα): Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (MSc) σε Business for Lawyers
London School of Economics and Political Science (LSE) (UK): Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LL.M.) στο Εμπορικό Δίκαιο
Πανεπιστήμιο Αθηνών:Πτυχίο Νομικής Σχολής

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σχετική εμπειρία:

 • Νομικός Σύμβουλος του Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα αναφορικά με το σχέδιο ιδιοκτησιακού διαχωρισμού στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας (2016 – σε εξέλιξη)
 • Νομικός Σύμβουλος περιφερειακής εταιρείας διανομής φυσικού αερίου, για το έργο του νομικού διαχωρισμού / απόσχισης των δραστηριοτήτων διανομής και προμήθειας στην κατάντη αγορά φυσικού αερίου σύμφωνα με το ενωσιακό και ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο (2016 – σε εξέλιξη)
 • Υπεύθυνος Έργου – εκπροσώπηση πελάτη σε διεθνή διαιτησία ενώπιον του Εμπορικού Επιμελητηρίου Στοκχόλμης σε υπόθεση κατά μεγάλου διεθνούς ενεργειακού ομίλου (2016 – σε εξέλιξη)
 • Υπεύθυνος Έργου – νομικές συμβουλές σε μεγάλο διεθνή όμιλο εταιρειών στον τομέα των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών για την εξαγορά ποσοστού συμμετοχής 100% σε όμιλο εταιρειών δραστηριοποιούμενο στην Ελλάδα και την Κύπρο (2015)
 • Υπεύθυνος Έργου – νομικός σύμβουλος διεθνούς κοινοπραξίας αναφορικά με τη συμμετοχή της στο διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για τη «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης» (2014 – σε εξέλιξη)
 • Υπεύθυνος Έργου – νομικός σύμβουλος μεγάλου διεθνούς ομίλου εταιρειών στον τομέα φυσικού αερίου και πετρελαίου σχετικά με τη συμμετοχή του σε διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για την εξαγορά του 66% του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (2013)
 • Νομικός σύμβουλος σημαντικής εταιρείας στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρισμού αναφορικά με την πώληση της θυγατρικής της εταιρείας με δραστηριότητα στον τομέα της μεταφοράς ηλεκτρισμού (2013 – 2014)
 • Υπεύθυνος Έργου για την απόκτηση από πρωτοπόρο διεθνή όμιλο εταιρειών στον τομέα φυσικού αερίου και πετρελαίου μετοχικού ποσοστού 25% σε ελληνική εταιρεία η οποία λειτουργεί σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου 410 MW στην Ελλάδα (2013 – 2014)
 • Νομικός σύμβουλος πελάτη δραστηριοποιούμενου στον τομέα κλινικών ερευνών, αναφορικά με εξαγορές εταιρειών / έναρξη νέων επιχειρήσεων στην Ανατολική Ευρώπη (Ουγγαρία, Ρουμανία, Κροατία, ΠΓΔΜ κλπ) (2011 – σε εξέλιξη)
 • Νομικός Σύμβουλος πρωτοπόρου Ευρωπαϊκού ομίλου εταιρειών στον τομέα της ενέργειας αναφορικά με τη συνεργασία με τοπικό συνεταίρο, μέσω της συγχώνευσης των Ελληνικών θυγατρικών τους στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρισμού (2008 – σε εξέλιξη)
 • Νομικός σύμβουλος σημαντικού Ελληνικού κατασκευαστικού ομίλου για τη σύνταξη και διαπραγμάτευση συμφωνιών σύστασης κοινής εταιρείας / συνεργασίας, αγοραπωλησίας μετοχών και συμβάσεων μετόχων καθώς και συμβάσεων κατασκευής έργων (EPC) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (χώρες Αραβικού Κόλπου, Βαλκάνια, Αφρική) και νομική εκπροσώπηση σε διαπραγματεύσεις και διαδικασίες επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης σε διεθνείς διαιτησίες (2006 – σε εξέλιξη)
 • Εκπροσώπηση πελατών σε πληθώρα διεθνών και εγχώριων εμπορικών διαιτησιών, μεταξύ άλλων στους τομείς των κατασκευών και της ενέργειας (2005 – σε εξέλιξη)