8 10

Φαρμακευτική Βιομηχανία

ΒΟΗΘΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ.

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε μερικές από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα σε όλους τους σημαντικούς τομείς της δράσης τους και στηρίζουμε τους πελάτες μας στα πλέον σύνθετα νομικά ζητήματα. Η σχετική εμπειρία μας περιλαμβάνει τόσο την παροχή νομικών συμβουλών και συνδρομή σε θέματα συμβάσεων, όσο και το χειρισμό αντιδικιών. 

EXPERIENCE
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Η εμπειρία μας περιλαμβάνει:

  • συμβάσεις προμήθειας και παραχώρησης άδειας, συμβάσεις εμπιστευτικότητας, ανάπτυξης και διανομής
  • συνδρομή σε κανονιστικά ζητήματα
  • παροχή συμβουλών για ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • αντιδικίες αναφορικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα,
  • εξαγορές, συγχωνεύσεις και άλλες συνεργασίες
  • παροχή συμβουλών σε θέματα ανταγωνισμού