2 10

Κατασκευές

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ, ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.

Η άριστη ομάδα συνεργατών μας εξειδικεύεται επί όλων των νομικών θεμάτων που άπτονται της κατασκευαστικής βιομηχανίας, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη και τον Καύκασο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική.

Διαθέτουμε βαθιά γνώση και εμπειρία στη σύνταξη, διαπραγμάτευση και παροχή συμβουλών μεγάλης γκάμας νομικών εγγράφων σε σχέση με τον κατασκευαστικό τομέα, όπως έγγραφα σχετικά με διαγωνισμούς υποβολής προσφορών και προσυμβατικά νομικά κείμενα (όπως επιστολή προθέσεων, επιστολές ανάθεσης έργου), όλων των ειδών εγχώριες και διεθνείς συμβάσεις κατασκευής έργων, συμβάσεις διαχείρισης έργων, συμβάσεις συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών, συμβάσεις κάθε είδους αναφορικά με τη χρηματοδότηση έργων και παροχή εξασφαλίσεων (όπως συμφωνίες χρηματοδότηση και ανάπτυξης έργων, εγγυητικές επιστολές, εγγυοδοτικές δηλώσεις, εγγυήσεις μητρικής εταιρείας, δηλώσεις πατρωνίας), συμβάσεις παραχώρησης, κοινοπραξίες και άλλες δομές συνεργασίας. Έχουμε αναπτύξει και συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε ιδιαίτερη τεχνογνωσία σε έργα βασιζόμενα σε συμβάσεις τύπου FIDIC.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Συνεργάζεται στενά με άλλες ομάδες που σχετίζονται με κατασκευαστικά έργα (Ομάδες Ακινήτων, Δημοσίων Συμβάσεων και Υποδομών, Ενέργειας, Μεταφορών) προσφέροντας ορθές σφαιρικές νομικές συμβουλές σχετικά με όλες τις νομικές πτυχές της κατασκευής και ανάπτυξης έργων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων αναφορικά με/ ή χρήση γης, σχεδιασμό και χωροθέτηση, αδειοδότηση, περιβαλλοντικά θέματα και αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.

Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η ομάδα μας διατηρεί στενούς δεσμούς και συνεργάζεται με την ομάδα Επίλυσης Διαφορών όσον αφορά την αντιμετώπιση σύνθετων διενέξεων που αφορούν κατασκευαστικά έργα, είτε αφορούν την εγχώρια είτε ξένες δικαιοδοσίες, ενώπιον διαφόρων μηχανισμών επίλυσης διαφορών και σε συνεργασία με κορυφαίους οικονομικούς και τεχνικούς εμπειρογνώμονες, με σκοπό την παροχή στους πελάτες μας ολοκληρωμένων υπηρεσιών ύψιστης ποιότητας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Η πρόσφατη εμπειρία μας περιλαμβάνει:

  • Σύνταξη και τη διαπραγμάτευση συμβάσεων μηχανικής, προμηθειών και κατασκευών (EPC), καθώς και άλλων ειδών συμβάσεων EPC για την ανάπτυξη ενέργειας, υποδομών και άλλα κατασκευαστικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική) με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε συμβάσεις κατασκευών τύπου FIDIC,
  • Παροχή νομικών υπηρεσιών σε πελάτες μας που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κατασκευών επί διαφόρων ζητημάτων που σχετίζονται με την καθημερινή τους λειτουργία όπως, ενδεικτικά, τη σύνταξη και τη διαπραγμάτευση συμβάσεων κοινοπραξίας, pre-bid (προ της υποβολής προσφοράς), παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και άλλων συμβάσεων με τους βασικούς παράγοντες του κλάδου, καθώς και την παροχή νομικών συμβουλών σε ένα ευρύ φάσμα συμβατικών, ρυθμιστικών και νομικών ζητημάτων,
  • Παροχή υπηρεσιών νομικού ελέγχου σε σχέση με μεγάλα έργα παραχώρησης, υποδομών και ανάπτυξης σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείςs, συμπεριλαμβανομένων των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, του χώρου ξενοδοχείων και εστίασης, των εγκαταστάσεων αεροδρομίου και της ενέργειας,
  • Σύνταξη και διαπραγμάτευση συμβάσεων χρηματοδότησης έργου και άλλων συναφών εγγράφων αναφορικά με τον χώρο των κατασκευών,
  • Παροχή νομικών υπηρεσιών μιας στάσης μέσω των συνεργασίας της ομάδας μας που εξειδικεύεται στον τομέα τον κατασκευών με άλλες ομάδες της KLC που εξειδικεύονται σε τομείς σχετικούς με τον χώρο των κατασκευών (Ακίνητα, Δημόσιες Συμβάσεις και Υποδομές, Ρυθμιστικά, Ενέργεια, Μεταφορές). Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν την παροχή νομικών συμβουλών σε όλες τις πτυχές του χώρου των κατασκευών και της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας, του εργατικού δικαίου, της χρήσης γης, του σχεδιασμού και της χωροταξίας, του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων, των ρυθμιστικών ζητημάτων και της αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών ζητημάτων και των ζητημάτων αναγκαστικής απαλλοτρίωσης,
  • Παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα που σχετίζονται με συμβάσεις και τη διαχείριση απαιτήσεων, την παροχή συμβουλών κατά τις διαπραγματεύσεις σε εξωδικαστικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών και την πλήρη νομική υποστήριξη πελατών μας σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένων πολύπλοκων αντιδικιών με στοιχεία αλλοδαπότητας και διεθνών διαιτησιών ενώπιον όλων των σημαντικών διαιτητικών δικαστηρίων, όπως το ICC, το LCIA, το SCC και το DIFC.