Ο νέος νόμος 4597/2019 και η αναμενόμενη συμβολή του στην ανάπτυξη των περιφερειακών λιμένων της χώρας.

Ο Ανώτερος Συνεργάτης της KLC Αντρέας Αμπάτης, συνέθεσε το άρθρο «Ο νέος νόμος 4597/2019 και η αναμενόμενη συμβολή του στην ανάπτυξη των περιφερειακών λιμένων της χώρας.» που δημοσιεύτηκε στο newsletter BnB Daily, ένα καθημερινό newsletter με νέα από τον επιχειρηματικό κόσμο. Το άρθρο αναλύει πως ο νέος νόμος αναμένεται να έχει καταλυτική επίδραση στην επωφελή για το δημόσιο συμφέρον αξιοποίηση στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.

Περισσότερες Επιτυχίες