Νέα

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ & NEWSLETTERS
ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ & NEWSLETTERS COMPETITION & REG. REPORT

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4597/2019 ΚΑΙ Η ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ VIEW

"Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ CLAWBACKS ΚΑΙ REBATES ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΚ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ"

VIEW
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΕΤΑΙΡΟΣ

"ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ BREXIT ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | THOMSON REUTERS PRACTICAL LAW Q&A"

VIEW
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ

"ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | CHAMBERS & PARTNERS PRACTICE GUIDES"

VIEW
Δ.Ν. | ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΕΤΑΙΡΟΣ

"ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | LEXOLOGY NAVIGATOR Q&A"

VIEW
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

"ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥΣ"

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2018, ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ Α’ 139/30.07.2018), Ο ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ 4557/2018 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2015/849/ΕΕ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Ο ΝΟΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2015/849/ΕΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ –ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΝΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ΧΡΟΝΟ.

VIEW
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ

"“ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΕΚΔΟΣΗ 2018” ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (CEPEJ -ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ)"

Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΣ ΦΩΤΗΣ Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΒΑΛΕ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 45 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΜΑΡΟΚΟ).

VIEW
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ