Νέα

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ & NEWSLETTERS
ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ & NEWSLETTERS COMPETITION & REG. REPORT COVID-19

"ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127519 ΕΞ 2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ"

VIEW
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ

"Ο Β. Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΝ, ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ KLC ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΟ “ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗ”."

VIEW

"ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ"

VIEW

"ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ"

VIEW

"ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

VIEW
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

"ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ"

VIEW
ΕΤΑΙΡΟΣ