Η KLC παρείχε στην Lightsource BP υπηρεσίες σχετικά με τον νομικό έλεγχο ακινήτων και αδειοδότησης.

Η εταιρεία μας παρείχε υπηρεσίες στην Lightsource BP σχετικό με το νομικό έλεγχο ακινήτων κι αδειοδότησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο χρηματοδότησης της κατασκευής ενός από το μεγαλύτερα Φ/Β πάρκα στην Ελλάδα, ισχύος 560 ΜΒ και με προϋπολογισμό €395,15 εκατομμύρια στις περιοχές της Λάρισας και της Φθιώτιδας. Η θυγατρική της Lightsource BP που κατασκευάζει το πάρκο υπέγραψε πρόσφατα με τη Eurobank συμφωνία για τη χρηματοδότησή του στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Περισσότερες Επιτυχίες