Η ομάδα δικαίου ανταγωνισμού της KLC με επικεφαλής τον Δρ. Β. Καραγιάννη, Εταίρο, εκπροσώπησε με επιτυχία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού την γαλλική ηγετική πολυεθνική εταιρεία Vinci Construction Grands Projets SAS (VCGP)

Η ομάδα δικαίου ανταγωνισμού της KLC με επικεφαλής τον Δρ. Β. Καραγιάννη, Εταίρο, εκπροσώπησε με επιτυχία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού την γαλλική ηγετική πολυεθνική εταιρεία Vinci Construction Grands Projets SAS (VCGP). Σύμφωνα με την απόφαση 647/2017 της Επιτροπής Ανταγωνισμού η VCGP απαλλάχθηκε πλήρως όλων των κατηγοριών περί συμμετοχής της σε πρακτικές νόθευσης του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές δημοσίων έργων κατά την περίοδο 2005-2015. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Περισσότερες Επιτυχίες