Ο Β. Σ. Καραγιάννης, ΔΝ, Εταίρος της KLC συμμετείχε στον Συλλογικό Τόμο "Το Σύστημα Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωση".

Ο Β. Σ. Καραγιάννης, ΔΝ, Εταίρος της KLC συμμετείχε στον Συλλογικό Τόμο «Το Σύστημα Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωση, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020 με το κεφάλαιο σχετικά με το σύστημα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων.

Το Συλλογικό Έργο «Το Σύστημα Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο εγχειρίδιο για το ενωσιακό σύστημα, μοναδικό στην κατηγορία του, το οποίο απευθύνεται σ’ αυτούς που μελετούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Επιπλέον, περιέχει μια ανάλυση των κυριότερων παραδειγμάτων ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Η συμβολή του Δρ. Βασίλη Καραγιάννη, Εταίρου της KLC αναλύει το ενωσιακό σύστημα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων.  

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Περισσότερες Επιτυχίες