Η KLC κατατάχθηκε για ακόμη μία χρονιά, στον οδηγό Chambers Europe 2019

Η KLC κατατάχθηκε για μια συνεχή χρονιά στον οδηγό Chambers Europe 2019 για τους κορυφαίους δικηγόρους της Ευρώπης.

Το Chambers and Partners είναι ο πιο γνωστός νομικός κατάλογος στον κόσμο και καλύπτει 185 δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία μας κατατάχθηκε στα ακόλουθα τμήματα:

  • Τραπεζικό δίκαιο και χρηματοδοτήσεις
  • Ευρωπαϊκό δίκαιο και ανταγωνισμός
  • Εταιρικό δίκαιο
  • Επίλυση διαφορών/Αντιδικίες
  • Εργατικό δίκαιο
  • Ενέργεια
  • Ακίνητα 

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες προφίλ μας στην ιστοσελίδα του Chambers and Partners πατώντας εδώ.

Περισσότερες Επιτυχίες