Βάσια Λουκοπούλου
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ
Δικηγόρος Αθηνών από το 2015
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

H Βάσια Λουκοπούλου είναι συνεργάτις στην KLC και δικηγόρος Αθηνών από το 2015. Ασκεί δικηγορία με εξειδίκευση στους τομείς του εταιρικού και εμπορικού δικαίου και συμβουλεύει πελάτες σε διάφορα θέματα εμπορικού, εταιρικού και επιχειρηματικών συναλλαγών. Συμμετέχει επίσης σε διεθνείς εμπορικές διαφορές.

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Πτυχίο Νομικής Σχολής