Κώστας Κωτσάκης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Κώστας Κωτσάκης είναι βασικός συνεργάτης στη διαδικασία χάραξης της στρατηγικής της KLC Law Firm. Παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές καθώς και συμβουλές διοίκησης και διαχείρισης. Είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών που συμβάλουν στην εταιρική ανάπτυξη καθώς και για το συντονισμό των διαφόρων ομάδων εργασίας. 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

E.N.S.B.A –  U.P. 1 Paris (France): Architecte DPLG