Μαρίνα Πανταλού
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ
Δικηγόρος Αθηνών από το 2014
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Μαρίνα Πανταλού είναι Ανώτερη συνεργάτις στην KLC Law Firm. Ασκεί ενεργό δικηγορία με εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και σε ποικίλα ζητήματα διοικητικού και δημοσίου δικαίου (περιβαλλοντικής νομοθεσίας, νομοθεσίας περί βιομηχανικών εγκαταστάσεων, νομοθεσία δημοτικών τελών, πολεοδομικής νομοθεσίας, νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας, αδειοδοτήσεις).

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Université de Paris I Panthéon – Sorbonne (Γαλλία): Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LL.M.) στο Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο 
Université de Paris II Panthéon – Assas (Γαλλία): Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LL.M.) στο Δημόσιο Δίκαιο
Πανεπιστήμιο Αθηνών:  Πτυχίο Νομικής Σχολής