Κωνσταντίνος Κόλλιας
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος & σύμβουλος επιχειρηματικής ανάπτυξης στην KLC Law Firm. Έχει διατελέσει ειδικός γραμματέας αποκρατικοποιήσεων στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, γενικός διευθυντής της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών, αναπληρωτής διοικητής για την Ελλάδα στην Παρευξείνια Τράπεζα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής, οικονομικός σύμβουλος του Υπουργού στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τον Φεβρουάριο του 2014 εξελέγη Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και τον Φεβρουάριο του 2017 επανεξελέγη.

 

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

2011-2014
Επισκέπτης Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διδασκαλία των μαθημάτων με τίτλο «Αποκρατικοποιήσεις Ι» & «Αποκρατικοποιήσεις ΙΙ» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του τμήματος της Στατιστικής Επιστήμης.

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διδακτορική Διατριβή με θέμα «Βιώσιμη Λειτουργία Αμιγώς Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου»
Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA)
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών