9 10

Προσωπική Νομική Φροντίδα / Οικογενειακό Δίκαιο

ΑΚΟΥΜΕ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ, ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΛΥΣΗ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ.

Για εμάς στην KLC, ο ιδιώτης που ζητά την αρωγή μας είναι πρώτα απ’ όλα ένας άνθρωπος που έχει ή θέλει να αποτρέψει ένα προσωπικό πρόβλημα. Ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα και σοβαρότητα του προβλήματος και παράλληλα με την υπεύθυνη νομική υποστήριξη που εξασφαλίζουμε, ο πελάτης μας έχει προσωπική, ανθρώπινη επαφή με κάθε έναν από τους συνεργάτες μας δικηγόρους που χειρίζονται την υπόθεσή του. Οι δικηγόροι της εταιρείας μας καλύπτουν όλους τους κλάδους του δικαίου, και έτσι μπορούν, συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, να παράσχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Η εμπειρία μας περιλαμβάνει:

  • Θέματα οικογενειακού δικαίου και κληρονομικού δικαίου. Διακανονισμοί και αντιδικίες επί οικονομικών διαφορών που προκύπτουν από διαζύγια, διανομή κοινής περιουσίας κλπ.
  • Αστική ιατρική ευθύνη
  • Την κατοχύρωση και προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε οποιαδήποτε χώρα στο εξωτερικό (σε συνεργασία με τοπικούς δικηγόρους όπου χρειάζεται)
  • Θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου (προσλήψεις, απολύσεις, επιδόματα, συντάξεις)
  • Φορολογικά θέματα σχετικά με φορολογία εισοδήματος, φορολογία ακινήτων και την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • Πολεοδομικά θέματα
  • Την σύσταση οποιασδήποτε νομικής μορφής εταιρείας
  • Την κατάρτιση και λειτουργία συμβάσεων εμπορικών μισθώσεων
  • Αγοραπωλησίες ακινήτων