Επιτυχής εκπροσώπηση των ΚΤΕΛ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποζημίωσή τους από τα δωρεάν και μειωμένα εισιτήρια.

Η KLC εκπροσώπησε επιτυχώς τις εταιρείες ΚΤΕΛ Α.Ε. Λάρισας, ΚΤΕΛ  Α.Ε. Ιωαννίνων και ΚΤΕΛ Α.Ε. Ηρακλείου σε πρότυπη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης στις ανωτέρω εταιρείες για την απώλεια εσόδων που υπέστησαν διότι το Δημόσιο χορήγησε δωρεάν ή μειωμένης τιμής εισιτήρια σε ορισμένες κατηγορίες επιβατών.

Περισσότερες Επιτυχίες