Η KLC Law Firm ενήργησε ως Νομικός Σύμβουλος στην επιχειρηματική συμφωνία GAP S.A. - Innovis Pharma

Η KLC Law Firm συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον φαρμακευτικό τομέα, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και εξωστρεφείς τομείς της Ελλάδας.

H KLC Law Firm ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της GAP S.A., μια από τις πιο ιστορικές ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες και μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών παραγωγής "soft gels" στην Ευρώπη, στην επιχειρηματική της συμφωνία για τη μεταβίβαση των εγκεκριμένων για την ελληνική αγορά φαρμακευτικών αδειών της GAP S.A. στην Innovis Pharma, μία από τις κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα.

Περισσότερες Επιτυχίες