4 15

Εταιρικό Δίκαιο | Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ KLC.

Οι αξιόπιστοι και εξειδικευμένοι δικηγόροι μας παρέχουν με αφοσίωση και επαγγελματισμό υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους εντολείς μας, Έλληνες και ξένους, που καλύπτουν πλήρως και αποτελεσματικώς όλο το φάσμα του δικαίου εταιρειών.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

 • την επιλογή της κάθε φορά κατάλληλης εταιρικής μορφής
 • την ίδρυση μιας εταιρείας
 • τη λειτουργία των εταιρικών οργάνων
 • τη νομική θέση των εταίρων και τις μεταξύ τους σχέσεις
 • τα δικαιώματα μειοψηφίας
 • τις μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρων
 • τις εταιρικές συναλλαγές
 • τα ιδιαίτερα εταιρικά μορφώματα (όμιλοι επιχειρήσεων, συνδεδεμένες επιχειρήσεις κλπ)

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ως προς εταιρικά ζητήματα
 • Σύνταξη γνωμοδοτήσεων προς ιδιώτες αλλά και προς το Ελληνικό Δημόσιο και δημόσια νομικά πρόσωπα (ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ.) για ερωτήματα εταιρικού δικαίου
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε επιχείρηση εκμετάλλευσης ακινήτων κατά τη συμμετοχή επενδυτή σε έργο ανέγερσης και εκμετάλλευσης ξενοδοχείου στο παράλιο μέτωπο της Αττικής
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε διεθνή όμιλο εταιρειών στον τομέα των βασικών χημικών προϊόντων και προϊόντων λιπασμάτων κατά την ίδρυση και λειτουργία θυγατρικής αυτού στην Ελλάδα
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαία ιταλική βιομηχανίας μηχανημάτων παραγωγής ελαιόλαδου και την ελληνική θυγατρική της
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε μεγάλο ελληνικό όμιλο μαζικής εστίασης
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε ελληνικές θυγατρικές αυστριακού ομίλου εταιρειών με ισχυρή διεθνή παρουσία στον τομέα των συσκευασιών
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε ιστορικό ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό κατά την εξυγίανση και αναδιάρθρωσή του
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαία γερμανική βιομηχανία παραγωγής φορτηγών αυτοκινήτων επαγγελματικής χρήσης αναφορικά με την ελληνική θυγατρική της
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε αμερικανική εταιρεία ηλεκτρονικών υπολογιστών, με δεσπόζουσα θέση στην οικεία αγορά, για την εγκατάσταση στην Ελλάδα και τη λειτουργία θυγατρικής της
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε κορυφαία αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία για την αναδιάρθρωσή της στην ελληνική αγορά
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε ελληνικές θυγατρικές αλλοδαπού ενεργειακού ομίλου
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε ιταλικό κορυφαίο ενεργειακό όμιλο για τη δημιουργία κοινοπρακτικής συνεργασίας με ελληνικό μεγάλο όμιλο πετρελαιοειδών με σκοπό την από κοινού παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας
 • Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου σε πολυεθνικό όμιλο δραστηριοποιούμενο στη ναυπηγική σκαφών όσον αφορά τη συμμετοχή του στο μεγαλύτερο ελληνικό ναυπηγείο της Ανατολικής Μεσογείου
 • Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου στις θυγατρικές εταιρείες Αυστριακού ομίλου επιχειρήσεων με ισχυρή διεθνή παρουσία στον τομέα των συσκευασιών
 • Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου στην εγχώρια θυγατρική εταιρεία γερμανικής εταιρείας φωτοβολταϊκών
 • Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου σε κορυφαία ελληνική βιομηχανία παραγωγής και επεξεργασίας ξηρών καρπών, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, και των θυγατρικών της στη Γαλλία, Αγγλία, Τουρκία, Μολδαβία και Γεωργία
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαία εταιρεία εκμετάλλευσης λατομείων και παραγωγής σκυροδέματος
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαία πολυεθνική εταιρεία παραγωγής τσιμέντου