Πολυξένη Κόντη
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ
Δικηγόρος Αθηνών από το 2001
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Πολυξένη Κόντη είναι Ανώτερη Συνεργάτις στην Δικηγορική Εταιρεία KLC. Ασκεί ενεργό δικηγορία για περισσότερο από 15 έτη και παρέχει νομική υποστήριξη επί διαφόρων θεμάτων εμπορικού και εταιρικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων και εκκαθαρίσεων εταιρειών, αναδιαρθρώσεων, εξαγορών και συγχωνεύσεων, μεταβίβασης μετοχών, μεταβίβασης επιχειρήσεων και παρόμοιων θεμάτων. Επιπλέον, έχει εμπειρία στη σύνταξη και διαπραγμάτευση εμπορικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων δικαιόχρησης και διανομής, καθώς και άλλου είδους συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων σχετικά με ρυθμιζόμενους τομείς, όπως αμυντικές συμβάσεις και συμβάσεις φαρμακευτικής βιομηχανίας. Συμμετέχει επίσης, σε εκκρεμείς αντιδικίες που απορρέουν από αστικές και εμπορικές διαφορές.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

The University of Nottingham (Μεγ. Βρετανία): Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LL.M.) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πτυχίο Νομικής Σχολής