Κώστας Κωτούλας
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
Δικηγόρος Αθηνών από το 2002
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Κώστας Κωτούλας είναι Ανώτερος Συνεργάτης στη Δικηγορική Εταιρεία KLC. Ασκεί δικηγορία εστιασμένη στο εμπράγματο δίκαιο και ιδίως στο αντικείμενο της ακίνητης περιουσίας, με 18ετή εμπειρία στο κτηματολόγιο.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νομικη Σχολή: Πτυχίο Νομικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Αθηνών – Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με θέμα «ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης»

Πανεπιστήμιο Κύπρου – Νομική Σχολή: Ερευνητής μερικής απασχόλησης στο ερευνητικό πρόγραμμα CyECLI (εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Αναγνωριστή Δικαστικών Αποφάσεων [ECLI] στις αποφάσεις των Κυπριακών Δικαστηρίων)