Αλίκη Δέδε
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2019, Δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις
Ξένες Γλώσσες:
EΛΛΗΝΙΚΑ, AΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Αλίκη Δέδε είναι Συνεργάτις στην Δικηγορική Εταιρεία KLC. Εργάζεται στην KLC από το 2016. Ασκεί ενεργό δικηγορία με εξειδίκευση στους τομείς του αστικού, εμπορικού και εταιρικού δικαίου, εργατικού δικαίου, ακίνητης περιουσίας καθώς και στον τομέα επίλυσης διαφορών εμπορικής και αστικής φύσεως.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LL.M) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πολιτική Δικονομία και Εργατικό Δίκαιο,
Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

  • Νομικός Σύμβουλος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα υπό στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του φορέα διαχείρισης, παρέχοντας νομική υποστήριξη για τη διευθέτηση των νομικών ζητημάτων που αφορούν την καθημερινή δραστηριότητα και τις υπηρεσίες, νομική εκπροσώπηση για την επίλυση των εργατικών διαφορών με πρώην υπαλλήλους και συνεργάτες (2019 – σε εξέλιξη)
  • Μέλος της νομικής ομάδας – παροχή νομικών υπηρεσιών στους ΓΧΣ Βελγίου στις διάφορες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, παρέχοντας νομική υποστήριξη σε θέματα εργατικού δικαίου του προσωπικού που φθάνει ή εργάζεται στην Ελλάδα προκειμένου να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια (2019 – σε εξέλιξη)
  • Μέλος της νομικής ομάδας – due diligence χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων παγκόσμιου λιανοπωλητή ενδυμάτων για κορυφαία εταιρεία διαχείρισης ακινήτων στην Ελλάδα (2019-2020)
  • Μέλος της νομικής ομάδας – due diligence για SPVs που διαχειρίζονται / αναπτύσσουν έργα ΑΠΕ (2019-2020)
  • Μέλος της νομικής ομάδας – παροχή νομικών υπηρεσιών στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) κατά τη διάρκεια της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκμετάλλευση επιλεγμένων Ιαματικών Πηγών στην Ελλάδα και των λοιπών εγκαταστάσεων αυτών (2017-2018)
  • Mέλος της νομικής ομάδας – εκπροσώπηση πελάτη σε διεθνή διαιτησία κατά μεγάλου διεθνούς ενεργειακού ομίλου (2016 – 2017)
  • Μέλος της νομικής ομάδας – εκπροσώπηση νομικών και φυσικών προσώπων επί σημαντικών εμπορικών και αστικών διαφορών ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων (2017 – σε εξέλιξη)