Δώρα Κανταρτζή
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ
Δικηγόρος Κοζάνης από το 2005 | Δικηγόρος Αθηνών από το 2008
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Θεοδώρα Κανταρτζή είναι Ανώτερη Συνεργάτις στην KLC Law Firm. Ασκεί ενεργό δικηγορία με εμπειρία πάνω από  8 έτη στον τομέα κυρίως του φορολογικού δικαίου. Η εμπειρία της περιλαμβάνει  παροχή νομικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες αναφορικά με ποικίλα ζητήματα φορολογικού δικαίου, σύνταξη γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και φορολογικής μεταχείρισης ad hoc ζητημάτων, διεξαγωγή νομικών – φορολογικών ελέγχων (due diligence), σύνταξη δικογράφων και χειρισμός υποθέσεων ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων και φορολογικών αρχών, κυρίως στα πλαίσια φορολογικών ελέγχων και της έκδοσης καταλογιστικών πράξεων (σύνταξη και προετοιμασία ενδικοφανών προσφυγών, ένδικων βοηθημάτων και μέσων). 

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελεχών στο Φορολογικό Δίκαιο 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne  (Γαλλία):  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LL.M.) στο Φορολογικό Δίκαιο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πτυχίο Νομικής Σχολής