Ανδρέας Αμπάτης
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
Δικηγόρος Αθηνών από το 2002
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Ανδρέας Αμπάτης είναι Ανώτερος Συνεργάτης στη Δικηγορική Εταιρεία KLC. Ασκεί επί δεκαπενταετία μάχιμη δικηγορία (δικαστηριακή εκπροσώπηση, παροχή νομικών συμβουλών) στο αντικείμενο του Διοικητικού | Δημοσίου Δικαίου. Διαθέτει εκτενή εμπειρία σε Συνταγματικά δικαιώματα, πολεοδομικό & δίκαιο περιβάλλοντος, δίκαιο τηλεπικοινωνιών, δημόσιες συμβάσεις, φαρμακευτικό δίκαιο και δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νομική Σχολή: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο
Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νομική Σχολή: Πτυχίο Νομικής Σχολής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

  • Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2018

Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου (τόμος 2ος)

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2014

Λεξικό Νομικής Ορολογίας – Διοικητικό Δίκαιο