Δανάη Παπαδέα
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΑΙΣ
Δικηγόρος Αθηνών από το 2020
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Δανάη Παπαδέα είναι Συνεργάτις στην Δικηγορική Εταιρεία KLC. Ασκεί ενεργό δικηγορία με εμπειρία στο εταιρικό δίκαιο, το δίκαιο της ενέργειας, καθώς και στον τομέα επίλυσης διαφορών-αντιδικιών εκπροσωπώντας πελάτες ενώπιον πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LL.M.) του Queen Mary University of London (Μ. Βρετανία) στο Δίκαιο της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  – Πτυχίο Νομικής Σχολής

Université Paris-Sud (Γαλλία) – Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών Erasmus

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

Aiming At Sustainable Trade in the Context of the Rule of Law: What Role for Citizens and How International Trade Can Help Reduce Fossil-Fuel Consumption (Αγγλικά) – Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper Series & Trade, Law and Development, Vol. 11, Issue 2, 2019 (Δεκέμβριος 2019)

Energy, Electricity and Smart Grids in Latvia and Portugal – Developments and Concerns (Αγγλικά) – Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper Series & Kentucky Journal of Equine, Agriculture, & Natural Resources Law, Vol. 12, 2020-2021 (February 2020)