Σταύρος Ανδριόπουλος
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
Δικηγόρος Αθηνών από το 1995
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Σταύρος Ανδριόπουλος είναι Εταίρος στην KLC Law Firm. Είναι δικηγόρος με περισσότερα από 24 χρόνια εμπειρία στον τομέα εργατικού δικαίου, υποθέσεων επίλυσης διαφορών και σε μείζονες εθνικές και διεθνείς εμπορικές υποθέσεις διαιτησίας.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Αθηνών : Πτυχίο Νομικής Σχολής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 • Μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
 • Μέλος ΕΔΕΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σχετική εμπειρία:

 • Νομικός Σύμβουλος μεγάλου ναυπηγείου σχετικά με την αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις με συλλογικά όργανα των εργαζομένων, συμμετοχή σε διαχείριση κρίσεων (απεργίες, καταλήψεις κ.λπ.), τη σύνταξη των νομικών γνωμοδοτήσεων, εκπροσώπηση ενώπιον επιτροπών επίλυσης διαφορών του Υπουργείου Απασχόλησης, δικαστική εκπροσώπηση σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων (2004 – σήμερα)
 • Υπεύθυνος Έργου – εκπροσώπηση πελάτη σε διεθνή διαιτησία ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου άνω του 1, 3 δις €. (2016 – σε εξέλιξη)
 • Νομικός σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας Διαχείρισης Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με το αναθεωρημένο σχέδιο ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της (2016 – 2017)
 • Νομικός Σύμβουλος εταιρείας φυσικού αερίου για το έργο του νομικού διαχωρισμού / (spin-off) των δραστηριοτήτων διανομής και προμήθειας στην αγορά φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ΕΕ και το ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο (2016 – 2017)
 • Νομικός σύμβουλος κορυφαίου παρόχου υπηρεσιών δορυφορικής θαλάσσιας επικοινωνίας για την απόκτηση του 100% μεριδίου ομίλου εταιρειών στο τομέα των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών διενεργώντας πλήρη νομικό έλεγχο της εταιρείας-στόχου, παρέχοντας νομικές συμβουλές σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο για τις αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων ως αποτέλεσμα της δομής της συναλλαγής και για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στις εργασιακές σχέσεις, καθώς και τη σύναψη και διαπραγμάτευση του συνόλου των συμβάσεων εργασίας (2015)
 • Εκπροσωπεί ενώπιον του Αρείου Πάγου μεγάλο ναυπηγείο σε περίπλοκη ομαδική διαφορά πρώην υπαλλήλων θυγατρικής του εταιρείας, που αφορά στην ερμηνεία της ελληνικής νομοθεσίας για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων ύψους περίπου 3 εκατ. € (2009 – σήμερα).
 • Εκπροσωπεί μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο αεροπορικό catering και σε εκμετάλλευση χώρων εστίασης στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Εφετείου κατά του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με τρεις αιτήσεις ακυρώσεως διαιτητικών αποφάσεων ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων (2007 – σήμερα)
 • Νομικός Σύμβουλος ενός από τους σημαντικότερους πολυεθνικούς ομίλους, που δραστηριοποιείται στις πολυολεφίνες, τα βασικά χημικά προϊόντα και στα λιπάσματα για έργα υποδομής, για τον κλάδο των αυτοκινήτων και για την αγορά ειδών συσκευασίας καθώς και της ελληνικής θυγατρικής του σε ζητήματα εργατικού δικαίου που ανακύπτουν από τη σύσταση και την έναρξη εργασιών της θυγατρικής στην Ελλάδα, τη σύνταξη και διαπραγμάτευση του συνόλου των συμβάσεων εργασίας , τη συμμόρφωση της ελληνικής θυγατρικής με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και εν γένει την παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα εργατικού δικαίου κατά τη λειτουργία της θυγατρικής σε συμβουλευτικό επίπεδο (2016-σήμερα)
 • Νομικός Σύμβουλος φαρμακευτικής εταιρείας μέλους πολυεθνικού Ομίλου σε ζητήματα εργατικού δικαίου που ανακύπτουν από εταιρικούς μετασχηματισμούς/αναδιαρθρώσεις του Ομίλου σε σχέση με μεταβίβαση κλάδου σε άλλη φαρμακευτική εταιρεία, τη σύνταξη και τη διαπραγμάτευση του συνόλου των συμβάσεων εργασίας και την επίλυση κάθε είδους διαφωνιών/αμφισβητήσεων σε συμβουλευτικό και δικαστηριακό επίπεδο (2015 – σήμερα).
 • Νομικός Σύμβουλος φαρμακευτικής εταιρείας μέλους πολυεθνικού ομίλου, παρέχει εξειδικευμένες νομικές γνωμοδοτήσεις και διευθέτηση των νομικών ζητημάτων που αφορούν την καθημερινή δραστηριότητα και τη νομική εκπροσώπηση σε ατομικές και συλλογικές αγωγές για την επίλυση των διαφορών εργασίας (2012 – σήμερα)
 • Νομικός Σύμβουλος μεγάλης εταιρείας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού μέλους πολυεθνικού ομίλου, παρέχει εξειδικευμένες νομικές γνωμοδοτήσεις και διευθέτηση των νομικών ζητημάτων που αφορούν την καθημερινή δραστηριότητα και τη νομική εκπροσώπηση σε ατομικές και συλλογικές αγωγές για την επίλυση των εργατικών διαφορών οι οποίες, μεταξύ άλλων, έλαβαν απόφαση σχετικά με τη συνταγματικότητα και την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με την προσωρινή απασχόληση (2004-2017)
 • Νομικός σύμβουλος διεθνούς Μη Κυβερνητικού Οργανισμού, παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές γνωμοδοτήσεις και διευθέτηση των νομικών ζητημάτων που αφορούν την καθημερινή δραστηριότητα του, νομική εκπροσώπηση για την επίλυση των εργατικών διαφορών (2006 – σήμερα)
  Νομικός σύμβουλος των αποστολών διεθνούς Μη Κυβερνητικού Οργανισμού στις διάφορες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις που διεξήχθησαν στην Ελλάδα, παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές γνωμοδοτήσεις και βοήθεια σε θέματα εργατικού δικαίου του προσωπικού που φτάνουν ή ασχολούνται με την Ελλάδα με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, εξασφαλίζοντας τις εσωτερικές διαδικασίες αυτών σε συμμόρφωση με το Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο και τη διευκόλυνση της πρόσβασης και επικοινωνίας με τις ελληνικές αρχές για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους (2015 – 2017)
 • Νομικός Σύμβουλος μεγάλης εταιρείας στο χώρο της μαζικής εστίασης παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές γνωμοδοτήσεις και διευθέτηση των νομικών ζητημάτων που αφορούν την καθημερινή δραστηριότητα και τα θέματα αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης, καθώς και τη νομική εκπροσώπηση σε ατομικές και συλλογικές αγωγές για την επίλυση εργατικών διαφορών (2004 – σήμερα)
 • Νομικός Σύμβουλος εταιρείας που δραστηριοποιείται στο αεροπορικό catering και σε εκμετάλλευση χώρων εστίασης στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές συμβουλές και υποστήριξη σε όλες τις πτυχές των θεμάτων εργατικού δικαίου, νομική επεξεργασία προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, διαπραγματεύσεις με το συνδικάτο για την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, καθώς και τη νομική εκπροσώπηση σε ατομικές και συλλογικές αγωγές για την επίλυση όλων των ειδών των εργατικών διαφορών (2002 – σήμερα)
 • Εκπροσωπεί μεγάλη ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία στην διαχείριση διαφορών με ανώτερο στέλεχος της Εταιρείας (2015- σήμερα)
 • Εκπροσωπεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα, ενώπιον των Πολιτικών Πρωτοδικείων (2015 – σήμερα)
 • Νομικός Σύμβουλος της ελληνικής θυγατρικής, μεγάλης γερμανικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον αυτοματισμό γραμμών παραγωγής αυτοκινήτων. παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές γνωμοδοτήσεις και το διακανονισμό των νομικών ζητημάτων που αφορούν την καθημερινή δραστηριότητα, τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας και τη νομική εκπροσώπηση σε ατομικές και συλλογικές αγωγές για την επίλυση των εργατικών διαφορών (2015 – σήμερα)
 • Νομικός Σύμβουλος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση και το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας, παρέχοντας νομικές συμβουλές σε συλλογικές διαδικασίες διαπραγμάτευσης με τους εργαζόμενους (2016 – σήμερα)
 • Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας παρέχοντας συμβουλές σε θέματα εργατικού δικαίου και εκπροσώπησης σε δικαστήρια (2015 – σήμερα)
 • Νομικός Σύμβουλος μεγάλης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας μέλους πολυεθνικού ομίλου παρέχοντας συμβουλές σε θέματα εργατικού δικαίου (2016 – σήμερα).
 • Νομικός σύμβουλος επαγγελματικών ενώσεων που τα μέλη τους απασχολούνται στον τομέα των τυχερών παιγνίων