Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά

Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), προέβη στην οριστική κατακύρωση του έργου «Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά», στην Ένωση Εταιριών με τον διακριτικό τίτλο ATHENS IRC, η οποία αποτελεί μετεξέλιξη της αρχικής Αναδόχου INSPIRE ATHENS. 

Στην KLC είμαστε ιδιαιτέρως υπερήφανοι που ως Νομικοί Σύμβουλοι της ΕΕΕΠ συνδράμαμε αυτήν, τόσο στο στάδιο προετοιμασίας όσο και σε αυτό της διενέργειας του του Διεθνούς Διαγωνισμού για την παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο στον Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτής της φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας με την ανάδειξη οριστικού Αναδόχου, ήταν ένα έργο δύσκολο, πρωτότυπο και πολυεπίπεδο.

Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την εξαιρετική συνεργασία με τον πελάτη μας και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με στόχο την ολοκλήρωση αυτού του μοναδικού έργου.

Περισσότερες Επιτυχίες