Ο νέος νόµος για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων

Ένας νέος νόμος που θα συμβάλει στην προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων ψηφίστηκε στις 17 Απριλίου. Ο νέος νόμος βασίζεται σε δύο πυλώνες: Πρώτον, παρέχοντας οφέλη και κίνητρα για την προσέλκυση επενδυτών και, δεύτερον, δημιουργώντας μια ασφαλή, διαφανή και γρήγορη διαδικασία για τους επενδυτές. Ο Συνεργάτης της KLC Τάσος Κολλάς συνέταξε το άρθρο "Ο νέος νόμος για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων" που δημοσιεύτηκε στη σημερινή έκδοση του BnB Daily. 

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Περισσότερες Επιτυχίες