Χρηματοδότηση ύψους €6 εκατομμυρίων για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 10 MW.

Το τμήμα Τραπεζικού Δικαίου και Χρηματοδοτήσεων της KLC ενήργησε ως νομικός σύμβουλος ενός Ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος αναφορικά με τη χρηματοδότηση ύψους €6 εκατομμυρίων για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ισχύος 10 MW στην Κόρινθο. 

Περισσότερες Επιτυχίες