Αναχρηματοδότηση ύψους €22 εκατομμυρίων σχετικά με αιολικούς σταθμούς ισχύος 29,7 MW

Το τμήμα Τραπεζικού Δικαίου και Χρηματοδοτήσεων της KLC ενήργησε ως νομικός σύμβουλος ενός Ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος σε σχέση με την αναχρηματοδότηση ύψους €22 εκατομμυρίων αναφορικά με δύο αιολικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 29,7 MW στην Αργολίδα και στην Αλεξανδρούπολη. 

Περισσότερες Επιτυχίες