Ξενοφών Παπαγιάννης
ΕΤΑΙΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 1996 | Δικηγόρος Αθηνών από το 2006
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Ξενοφών Παπαγιάννης είναι δικηγόρος από το 1996. Από το 2000 έως το 2006 εργάσθηκε ως φορολογικός σύμβουλος σε μία από τις τέσσερις μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες. Από το 2006 μέχρι σήμερα είναι υπεύθυνος του τμήματος παροχής φορολογικών υπηρεσιών της KLC Law Firm. 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μακροχρόνιο Φορολογικό Σεμινάριο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:  Πτυχίο Νομικής Σχολής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 • Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών
 • Μέλος IFA  (International Fiscal Association)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

EXPRESS, 2004

“Χρηματοδοτικές Μισθώσεις και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Η ρύθμιση του Ν. 3229/04 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σχετική εμπειρία:

 • Νομικός σύμβουλος του διαχειριστή του εθνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά το αναθεωρημένο σχέδιο ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του από τη μητρική εταιρεία (Ιούνιος 2016 – Φεβρουάριος 2017, επικεφαλής ομάδας έργου)
 • Φορολογικές συμβουλές σε διεθνή επενδυτικό οίκο σε σχέση με τον καταλογισμό ειδικού φόρου ακινήτων ύψους € 12 εκ. σε βάρος ελληνικής θυγατρικής του (2016)
 • Νομικός σύμβουλος εταιρείας παροχής φυσικού αερίου για τον νομικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2016, επικεφαλής ομάδας έργου)
 • Νομικός παραστάτης της εταιρείας διαχείρισης του διεθνή αερολιμένα Αθηνών σε διαιτησία ενώπιον του London Court of International Arbitration σε διαιτησία εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου αναφορικά με καταλογισμούς φόρων ακίνητης περιουσίας συνολικού ύψους € 41 εκ. (2014 – 2015)
 • Νομικός σύμβουλος της ΔΕΗ στον διαγωνισμό για την πώληση της θυγατρικής της, ΑΔΜΗΕ ΑΕ (2013 – 2014, επικεφαλής ομάδας έργου)
  Φορολογικός σύμβουλος διεθνούς ενεργειακού ομίλου στη σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο για την παραχώρηση του δικαιώματος εξόρυξης υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό Κόλπο σε κοινοπραξία με κορυφαίο ελληνικό πετρελαϊκό όμιλο (2013 – 2014)
 • Φορολογικός σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης του διεθνή αερολιμένα Αθηνών σε σχέση με μια σειρά αντιδικιών για ΦΠΑ συνολικού ύψους € 181 εκ. (2014)
 • Φορολογικός σύμβουλος των μετόχων ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας κατά τη μεταβίβαση της εταιρείας σε πολυεθνικό όμιλο, συναλλαγή ύψους € 400 εκ. (2011)
 • Φορολογικός σύμβουλος διεθνούς ενεργειακού ομίλου αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση της κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας (2011)
 • Φορολογικός σύμβουλος γερμανικού ναυπηγικού ομίλου κατά τη μεταβίβαση της θυγατρικής του, κορυφαίας ελληνικής ναυπηγικής επιχείρησης (2009 – 2010)
 • Φορολογικός σύμβουλος διεθνούς ενεργειακού ομίλου για τη δημιουργία κοινής εταιρείας με κορυφαίο ελληνικό πετρελαϊκό όμιλο για τις δραστηριότητες τους παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (2007 – 2010)
 • Φορολογικός σύμβουλος βρετανικού επενδυτικού οίκου σε μια συναλλαγή αγοράς ακινήτων ύψους € 110 εκ. και ακολούθως στην τρέχουσα δραστηριότητα και στην τελική αποεπένδυση (2006 – 2014)
 • Φορολογικός σύμβουλος κορυφαίας εταιρείας σκυροδέματος κατά την εξαγορά σειράς εταιρειών (2006 – 2009)
Τομέας Εξειδίκευσης: