Βασίλης Βουτσάκης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΕΤΑΙΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
Δικηγόρος Αθηνών από το 1985
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Βασίλης Βουτσάκης είναι Εταίρος στην KLC Law Firm από το 2007. Υπήρξε Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Kώστα Σημίτη σε θέματα πολιτισμού, νεολαίας και κοινωνίας των πολιτών, Σύμβουλος του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Κώστα Σημίτη (1994-1995), Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά (1995-6), Μέλος του Δ.Σ. της ΕΡΤ ΑΕ (1997-2004), Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών (1997-2004). Έχει διατελέσει μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών (Νόμος 3802/2001 για την πολιτιστική κληρονομιά, Προεδρικά διατάγματα εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας (Γ’ ΚΠΣ), Νόμος 2545/1997 για τις ΒΙΠΕ, Άρθρα 23 α και β του ν. 1892/1990, Νόμος 4001/2009 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση).

Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε  Συνταγματικές ελευθερίες, Διοίκηση, Διοικητικές διαφορές, Δημόσια κτήματα, Δημόσιες συμβάσεις, Έργα Υποδομής – Συμβάσεις Παραχώρησης, Περιβάλλον – Χωροταξία 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

2012 μέχρι σήμερα
Επίκουρος Καθηγητής της Φιλοσοφίας του Δικαίου -Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή

2008-2012
Λέκτορας στον τομέα  Ιστορίας και θεωρίας του Δικαίου – Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή

1999-2007
Ειδικός επιστήμονας της Φιλοσοφίας του Δικαίου – Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή

Visiting Scholar – Princeton University (Η.Π.Α.)
Πανεπιστήμιο Montpellier I (Γαλλία): Διδάκτωρ (Docteur d’ Etat) του Δημοσίου Δικαίου
Πανεπιστήμιο Paris I-Sorbonne (Γαλλία): Μεταπτυχιακό δίπλωμα (D.E.A.) στη Φιλοσοφία
Πανεπιστήμιο Paris II-Panthéon (Γαλλία): Μεταπτυχιακό δίπλωμα (D.E.A.) στη Φιλοσοφία του Δικαίου
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πτυχίο Νομικής Σχολής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 • Μέλος του ομίλου Μάνεση

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1998

“Η αρχή της αναλογικότητας: από την ερμηνεία στη διάπλαση δικαίου”, εις Κ. Σταμάτη (επιμ.), Όψεις του Κράτους Δικαίου 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2004

“Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή: υποκειμενικές και αντικειμενικές πτυχές”, εις Χ. Σαββάκη et al., Νέες τεχνολογίες και συνταγματικά δικαιώματα, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα, σς 87-105

ΑΘΗΝΑ, 1999

“Οικονομική ελευθερία, γενικό συμφέρον και νομοθετικά μέτρα οικονομικής πολιτικής”, εις Tα Εικοσάχρονα του Συντάγματος 1975

ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ, 2002

“Η αρχή του κράτους δικαίου και οι νέες διατάξεις περί ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων”

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2004

“Το δικαίωμα στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς: φορείς, θεμελίωση, λειτουργία”, εις το  Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου (επιμ.), Η πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα, σς. 137-171

ΑΘΗΝΑ, 2004

«Παιδεία και ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης», Νομοκανονικά 4, σς. 11-56

BERLIN: DE GRUYTER, 2009

“Die ökonomische Handlungsfreiheit im Lichte neuster Entwicklungen der griechischen Rechtssprechung”, εις Karl Riesenhuber – Ioannis Karakostas (Hrsg.), Inhaltskontrolle im nationalen und Europäischen Privatrecht. Deutsch-griechische Perspektiven, σς. 27-45 

ΑΘΗΝΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, 2015

“Σύνταγμα και ιδιωτικές σχέσεις: η αξία της συνταγματικής διάταξης για την τριτενέργεια”, εις Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους (ed.), Οικονομικές διαστάσεις της συνταγματικής αναθεώρησης σε συνθήκες κρίσης. Πρακτικά Συνεδρίου 15-16 Δεκεμβρίου 2014, 217-223  

2013-2014

“Οι αρχαιότητες και το αρχικό νόημα”, Ισοπολιτεία 16-17 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΝ

“Ιδιωτικός βίος και ιδιωτικό δίκαιο”, Το Σύνταγμα 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σχετική Εμπειρία:

 • Σύνταξη γνωμοδότησης προς την εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση  Α.Ε. (ΕΚΧΑ) για θέματα διοίκησης και λειτουργίας αυτής
 • Εκπροσώπηση της Επιτροπής Ελέγχου κι Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) σε διαιτησία ενώπιον του ICC κατά της ΟΠΑΠ ΑΕ
 • Εκπροσώπηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) σε αίτηση ακυρώσεως κατά του ασφαλιστικού νόμου (ν. 4387/2016)
 • Σύνταξη σχεδίου νόμου για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ για τον ιδιοκτησιακό της διαχωρισμό 
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στην ΕΠΑ Αττικής για τον διαχωρισμό κλάδων και τη σύνταξη κανονισμών
 • Επιτυχής εκπροσώπηση του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) επί 29 αιτήσεων ακυρώσεως κατά πράξεων παραχωρήσεως δικαιωμάτων εκμετάλλευσης μικρών λιμένων και μαρίνων
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στο ΤΑΙΠΕΔ για την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κοινοπραξία υπό κορυφαία κατασκευαστική εταιρεία για την παραχώρηση του Αεροδρομίου του Καστελίου 
 • Επιτυχής εκπροσώπηση του ΤΑΙΠΕΔ επί αιτήσεως προσωρινής διαταγής κατά πράξης για τη μεταβίβαση της κυριότητας των Προσφυγικών (Λεωφόρος Αλεξάνδρας)
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε αλλοδαπή κρατική ενεργειακή εταιρεία αναφορικά με την εξαγορά ποσοστού της ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
 • Γνωμοδότηση για λογαριασμό κορυφαίας συστημικής τράπεζας επί ζητημάτων ερμηνείας αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας
 • Εκπροσώπηση κορυφαίου ομίλου δραστηριοποιούμενου στον ναυπηγικό κλάδο για καταλογισμό ποσού συνδεόμενο με αμυντική σύμβαση προμήθειας
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαία χαλυβουργία για ζητήματα ιδιοκτησίας, αδειοδοτήσεων (διαχείριση αποβλήτων, λιμενικά έργα, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, μονάδα ηλεκτροπαραγωγής), περιβάλλοντος, πολεοδομίας (χρήσεις γης, όροι δόμησης, αυθαίρετα κλπ.), ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ, αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ανταποδοτικών τελών, προστίμων κλπ.
 • Επιτυχής εκπροσώπηση φυσικών προσώπων επί αιτήσεως ακυρώσεως της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της έργου «Αναμόρφωση της οδού Πανεπιστημίου»
 • Σύνταξη σχεδίου προεδρικού διατάγματος για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με σκοπό την αξιοποίηση της περιουσίας του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχείου