Βασίλης Καραγιάννης
Δ.Ν. | ΕΤΑΙΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
Δικηγόρος Αθηνών από το 1995
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Βασίλης Καραγιάννης είναι Εταίρος στην KLC Law Firm. Έχει πλούσιο συγγραφικό και διδακτικό έργο και ασκεί ενεργό δικηγορία με διεθνή εμπειρία από 20ετίας σε όλα τα θέματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και με ιδιαίτερη έμφαση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού και των Κρατικών Ενισχύσεων, στο Δίκαιο των Ρυθμισμένων Αγορών καθώς και στην προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

2019 – 2021 
Μεταδιδακτορική έρευνα – Πάντειο Πανεπιστήμιο

2009 – 2018
Εντεταλμένος Διδασκαλίας  – Πάντειο Πανεπιστήμιο

2008 – 2010
Διδάσκων – Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

1998 –  2005
Βοηθός Καθηγητής  – Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (ULB) (Βέλγιο)

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (ULB) (Βέλγιο): Δρ. Νομικής στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (ULB) (Βέλγιο): Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πτυχίο Νομικής Σχολής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 • Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων
 • Ακαδημαϊκός Συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (ECEFIL) 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σχετική εμπειρία:

 • Μέλος της Ομάδας Έργου η οποία ήταν υπεύθυνη για ζητήματα Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων σε σχέση με τον διαχωρισμό του εμπορικού κλάδου από τον κλάδο δημόσιας υπηρεσίας του Ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Ν. 3965/2011)
 • Ο Δρ. Καραγιάννης είναι εντεταλμένος διδασκαλίας για το Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, το Δίκαιο του Ανταγωνισμού, το Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου και το Δίκαιο των Κρατικών Ενισχύσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Μέλος της Ομάδας Έργου της εταιρείας σε ζητήματα Ρυθμιστικά, Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ)
 • Στο πλαίσιο διενέργειας Νομικού Ελέγχου για την απόκτηση σειράς αιολικών πάρκων, η KLC παρείχε συμβουλές σε πελάτη σε ζητήματα που σχετίζονταν με την εφαρμογή περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων υπό το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και τον Ελληνικό αναπτυξιακό νόμο (Υπεύθυνος Έργου)
 • Χειριστής εκ μέρους της εταιρείας σε υπόθεση καταγγελίας μεγάλης εταιρείας ενέργειας για υποτιθέμενη κρατική ενίσχυση χορηγηθείσα σε ανταγωνιστή, ενώπιον της ΓΔ Ανταγωνισμού (ΕΕ)
 • Ο Δρ. Καραγιάννης εκπροσωπεί εκ μέρους της εταιρείας την Oxford University Press σε διαδικασία έρευνας του ανταγωνισμού ενώπιον της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού
  Βασικός χειριστής ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) όσον αφορά υποτιθέμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης των φορέων εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας, σε υπόθεση καταγγελίας που σχετιζόταν με Premium Υπηρεσίες SMS. Η εν λόγω υπόθεση διευθετήθηκε φιλικά
 • Ο Δρ. Καραγιάννης εκπροσωπεί πελάτες της εταιρείας σε διάφορες υποθέσεις που σχετίζονται με τον αθέμιτο ανταγωνισμό, ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων
 • Ο Δρ. Καραγιάννης εκπροσωπεί πολυεθνική κατασκευαστική εταιρεία ενώπιον της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε υπόθεση υποτιθέμενης πολυμελούς σύμπραξης
 • Δικηγόρος – Μέλος του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (2006-2009)
 • Εκτενής εμπειρία στην υπεράσπιση των αποφάσεων της Επιτροπής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και Συμβούλιο της Επικρατείας)
 • Νομικός Συνεργάτης της Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (2005-2006)
 • Νομικός Σύμβουλος της ΕΛΥΡΟΣ ΑΕ (Βρυξέλλες) – συμμετοχή σε σειρά προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – 1999-2003
 • Συμμετοχή σε πολυάριθμα συνέδρια που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, ως μέλος του πάνελ
 • Συγγραφέας πολυάριθμων συγγραμμάτων και άρθρων που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού