Βαρβάρα Γιαννακού
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ
Δικηγόρος Αθηνών από το 2007
Ξένες Γλώσσες:
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

H Βαρβάρα Γιαννακού είναι Ανώτερη Συνεργάτις  στην Δικηγορική Εταιρεία KLC. Ασκεί ενεργό δικηγορία με εμπειρία πάνω από 12 έτη στον κλάδο του Δημοσίου Δικαίου. Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε υποθέσεις φορολογικού δικαίου, δικαίου δημοσίων συμβάσεων, ΣΔΙΤ, δικαίου περιβάλλοντος, χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου και δημοσιονομικού δικαίου.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Νομικής – Τομέας Δημοσίου Δικαίου

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Δημόσιο Δίκαιο

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πτυχίο Νομικής