Θωμάς Λαμνίδης
ΕΤΑΙΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
Δικηγόρος Αθηνών από το 1985
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

O Θωμάς Λαμνίδης είναι Εταίρος στην KLC Law Firm. Ασκεί ενεργό δικηγορία με εμπειρία άνω των 32 ετών σε έργα ενέργειας, μεταφορών, υποδομών και ιδιωτικοποιήσεων. Επί πλέον έχει σημαντική εμπειρία σε αντιδικίες σε  ποικίλους τομείς της οικονομίας και σε διάφορες υποθέσεις διεθνούς εμπορικής διαιτησίας.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (Βέλγιο): Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πτυχίο Νομικής Σχολής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 • Ιδρυτικό μέλος της ελληνικής πρωτοβουλίας PHARE/TACIS
 • Ιδρυτικό Μέλος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) κι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σχετική εμπειρία:

 • Νομικός σύμβουλος σε διάφορα έργα Διεθνών Οργανισμών (European Union, EIB, EBRD, World Bank) στους παραπάνω τομείς σε πάνω από 30 χώρες σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική
 • Νομικός σύμβουλος για τον νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό σε εταιρεία φυσικού αερίου
 • Νομικός σύμβουλος για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ
 • Νομικός σύμβουλος μεγάλης εταιρείας φυσικού αερίου για την ανάπτυξη της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Νομικός σύμβουλος ξένης πολυεθνικής για την εξαγορά – ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ
 • Νομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ για την ιδιωτικοποίηση των μικρών λιμένων , μαρίνων και ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Νομικός σύμβουλος της EIB για το έργο JESSICA
 • Νομικός σύμβουλος μεγάλης εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την εξαγορά αιολικού πάρκου 150 MW στην Ελλάδα
 • Νομικός σύμβουλος εταιρείας φυσικού αερίου για την δημιουργία εικονικού δικτύου φυσικού αερίου με χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και συμπιεσμένου φυσικού αερίου (ΣΦΥ) στην Ελλάδα
 • Νομικός σύμβουλος ξένης εταιρείας για την εξαγορά αιολικών πάρκων 30 MW εν λειτουργία και αιολικών πάρκων στο στάδιο ολοκλήρωσης της προεπενδυτικής περιόδου 50 MW
 • Νομικός σύμβουλος ξένου ομίλου για την εξαγορά αιολικών πάρκων εν λειτουργία και αιολικών πάρκων στο στάδιο ολοκλήρωσης της προ-επενδυτικής περιόδου 300 MW συνολικά