Παναγιώτης Κρυστάλλης
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
΄Δικηγόρος Αθηνών από το 2009
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

O Παναγιώτης Κρυστάλλης είναι Ανώτερος Συνεργάτης στην  KLC Law Firm. Ασκεί ενεργό δικηγορία με εμπειρία άνω των 7 ετών σε πάσης φύσεως επιχειρηματικές συναλλαγές και στον τομέα επίλυσης διαφορών, με έμφαση σε αντιδικίες και σημαντικές υποθέσεις διεθνούς διαιτησίας.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πτυχίο Νομικής Σχολής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

  • Μέλος του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου (Disciplinary Panel)