Κατερίνα Λουκοπούλου
ΕΤΑΙΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
Δικηγόρος Αθηνών από το 1994
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Κατερίνα Λουκοπούλου είναι Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Εταίρος της KLC Law Firm και επικεφαλής του Τμήματος Ακινήτων της Εταιρείας. Διαθέτει εμπειρία πλέον των 25 ετών που καλύπτει ποικίλους τομείς της δικηγορικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής νομικών υπηρεσιών αναφορικά με: θέματα αξιοποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, αποκρατικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων φορέων του Δημοσίου, κατασκευαστικές συμβάσεις, ζητήματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας, δασικής νομοθεσίας, νομοθεσίας περί βιομηχανικών εγκαταστάσεων, πολεοδομικής νομοθεσίας, αδειοδοτήσεων, καθώς και θέματα εταιρικού δικαίου, εμπορικών συμβάσεων, συγχωνεύσεων, εξαγορών και εταιρικών μετασχηματισμών.

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πτυχίο Νομικής Σχολής 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σχετική εμπειρία:

 • Μέλος της Ομάδας Έργου – παροχή νομικών υπηρεσιών στον Διαχειριστή του εθνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά το αναθεωρημένο σχέδιο ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του από τη μητρική εταιρεία (2016 – 2017)
 • Νομικός Σύμβουλος – παροχή υπηρεσιών σε ελληνική θυγατρική πολυεθνικής εταιρείας παραγωγής βιομηχανικών σάκων και ειδών συσκευασίας (2015 – σήμερα) 
 • Μέλος της Ομάδας Έργου – εκπροσώπηση μεγάλης ελληνικής εταιρείας μεταλλουργίας σε διαιτησία και εν συνεχεία σε αντιδικία ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή αναφορικά με τη διεκδίκηση μεγάλης έκτασης από το Ελληνικό Δημόσιο (2009 – σήμερα)
 • Νομικός Σύμβουλος ιδιώτη επενδυτή για τη σύσταση επιχείρησης καλλιέργειας και εκμετάλλευσης ελαιοδένδρων και ελαιοκομικών προϊόντων και την αγορά κτήματος στην Ερμιόνη (2015)
 • Μέλος της Ομάδας Έργου – παροχή νομικών υπηρεσιών σε χρηματιστηριακή εταιρεία που ενήργησε ως σύμβουλος έκδοσης στην εισαγωγή -με ανάστροφη συγχώνευση- μετοχών γνωστού ομίλου εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητα, στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκε έλεγχος τίτλων και νομικός έλεγχος μισθώσεων για περισσότερα από 300 ακίνητα κυριότητας του ομίλου αυτού (2015)
 • Μέλος της Ομάδας Έργου – παροχή νομικών υπηρεσιών, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε αναφορικά με την αξιοποίηση της ακίνητης (ιδιωτικής) περιουσίας του Δημοσίου (2011 -2015)
 • Μέλος Ομάδας Έργου – παροχή νομικών υπηρεσιών στο Ελληνικό Δημόσιο αναφορικά με τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (2011-2012)
 • Μέλος Ομάδας Έργου – παροχή νομικών υπηρεσιών προς γνωστή φαρμακευτική εταιρεία και τους μετόχους αυτής κατά την εξαγορά της από πολυεθνικό Όμιλο (2011)
 • Υπεύθυνος Έργου – παροχή νομικών υπηρεσιών σε μεγάλη ελληνική τσιμεντοβιομηχανία σε μεγάλα έργα ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας (ολοκληρωμένο νομικό έλεγχος 70 ακινήτων και προτάσεις αξιοποίησης αυτών, εκπόνηση απαιτητικού σχεδίου αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας σε παραλιακές περιοχές, με ολοκληρωμένη πρόταση ανάπλασης και πρόβλεψη δημιουργίας ξενοδοχειακού συγκροτήματος, συνεδριακού κέντρου, μαρίνας και γηπέδου γκολφ κλπ.) (2006, 2007, 2008)
 • Μέλος Ομάδας Έργου – παροχή νομικών υπηρεσιών σε διεθνή επενδυτικό όμιλο για την εξαγορά ακινήτων και την ανάπτυξη τριών (3) εμπορικών κέντρων (2007)
 • Υπεύθυνος Έργου- παροχή νομικών υπηρεσιών σε μεγάλη ελληνική τσιμεντοβιομηχανία και τις θυγατρικές της για θέματα μετασχηματισμού επιχειρήσεων και υλοποίηση επτά συγχωνεύσεων και αποσχίσεων κλάδων (2002-2007) 
 • Υπεύθυνος Έργου- παροχή νομικών υπηρεσιών σε εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων για την συγχώνευσή τους (2006)
 • Mέλος Ομάδας Έργου – παροχή νομικών υπηρεσιών σε τράπεζες κατά τη χρηματοδότηση εμπορικού (The Mall Athens) και οικιστικού κέντρου, συμπεριλαμβανομένων σύνθετου ελέγχου τίτλων και χειρισμού πολεοδομικών ζητημάτων (2003-2005)