Ήβη Κουμάκη
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΑΙΣ
Δικηγόρος Αθηνών από το 2019
Ξένες Γλώσσες:
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Ήβη Κουμάκη είναι Συνεργάτις στην Δικηγορική Εταιρεία KLC. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Έλληνες και αλλοδαπούς πελάτες σε πάσης φύσεως εταιρικά ζητήματα, θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Master) στο Δίκαιο και Οικονομία – Master in Law and Economics του Πανεπιστημίου Πειραιά (Ελλάδα),

Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών