Ιωάννα Λαζαρίδου
ΕΤΑΙΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
Δικηγόρος Αθηνών από το 2005
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Ιωάννα Λαζαρίδου είναι εταίρος στην KLC Law Firm. Ασκεί ενεργό δικηγορία με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του εταιρικού και εμπορικού δικαίου, με εξειδίκευση στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Διαθέτει μακρά εμπειρία σε εξαγορές με υψηλό οικονομικό αντικείμενο σε διάφορους τομείς, με έμφαση στον τουρισμό και την ενέργεια. Έχει χειρισθεί, επίσης, υποθέσεις χρηματοδοτήσεων τόσο για πιστωτικά ιδρύματα όσο και για εταιρικούς πελάτες στο πλαίσιο διασυνοριακών συναλλαγών με σύνθετους μηχανισμούς εξασφάλισης.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πτυχίο Νομικής Σχολής
Πανεπιστήμιο του Bristol (M. Βρετανία): LL.M. στο Εμπορικό Δίκαιο

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σχετική εμπειρία:

  • Εκπροσώπηση ιδρυτικού μετόχου για την πώληση του ποσοστού που κατείχε σε φαρμακευτική εταιρεία σε fund ελληνικών συμφερόντων.
  • Εκπροσώπηση ιταλικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων για την εξαγορά κορυφαίας ελληνικής εταιρείας διανομής γαλακτοκομικών προϊόντων.
  • Εκπροσώπηση μετόχων για την πώληση του ποσοστού που κατείχαν σε μεγάλο ξενοδοχειακό όμιλο σε έναν από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ομίλους επιχειρήσεων με δραστηριοποίηση στους κλάδους του αυτοκινήτου και των αερομεταφορών.
  • Εκπροσώπηση κινεζικής τράπεζας σε χρηματοδότηση έργου στον τομέα της ηλιακής ενέργειας ύψους €94 εκ.
  • Νομική σύμβουλος γερμανικού τουριστικού ομίλου στο πλαίσιο της εισόδου του στην ξενοδοχειακή αγορά και της σύναψης μακροχρόνιων μισθώσεων ξενοδοχείων στην Κέρκυρα, τη Ρόδο και την Κω.
  • Εκπροσώπηση διεθνούς ταξιδιωτικής εταιρείας στο πλαίσιο της εξαγοράς της από έναν από τους μεγαλύτερους γερμανικούς τουριστικούς ομίλους.
  • Νομική σύμβουλος ελληνικού ξενοδοχειακού ομίλου στο πλαίσιο εξαγορών ξενοδοχείων, μακροχρόνιων μισθώσεων και συμβάσεων διαχείρισης ξενοδοχείων.