Φαίη Καλοχέρη
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΑΙΣ
Δικηγόρος Αθηνών από το 2021
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΗΤΡΙΚΗ), ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Φαίη Καλοχέρη είναι συνεργάτις στην Δικηγορική Εταιρεία KLC. Εργάζεται στην KLC από το 2020. Ασκεί ενεργό δικηγορία με εξειδίκευση στους τομείς του αστικού, αστικού δικονομικού και εμπορικού δικαίου καθώς και στον τομέα της επίλυσης διαφορών αστικής και εμπορικής φύσεως

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης (Ελλάδα)